Monday, October 3, 2022

Kana­dyj­ski wiru­so­log alar­mu­je: Pro­te­ina biał­ka szczy­to­we­go gene­ro­wa­na przez szcze­pie­nia to nie­bez­piecz­na toksyna

Poniżej zamieszczamy transkrypt 10 minutowego wywiadu przeprowadzonego z Dr Byram Bridle, z University of Guelph przez Alex Pierson ze stacji Global News Radio 640...

Pięk­na Polka zabi­ta w wypad­ku w Bramp­ton wraz z trój­ką dzieci

Troje dzieci i kobieta zginęli w wyniku wypadku z udziałem wielu pojazdów w północnym Brampton. Peel Regional Police twierdzi, że kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu...

Pol­ski kapłan wyda­lo­ny z die­ce­zji hamiltońskiej

Pochodzący z Polski ksiądz Janusz Roginski, który wywarł wrażenie na katolikach wygłaszając przed  Okręgową Radą Szkół Katolickich (HDCSB) prezentację, sprzeciwiając się propozycji wywieszenia flagi...

Rośnie sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści w Vancouver

Sprzedaż domów w rejonie Greater Vancouver zaczyna wracać do bardziej typowych poziomów po spadku do czterdziestoletnich minimów w kwietniu, podczas gdy ceny nadal rosną. Sprzedaż...

Sądy w Onta­rio ponow­nie otwie­ra­ją się w ponie­dzia­łek na nie­któ­re przesłuchania

Według biura prokuratora generalnego Ontarioi sądy w całej prowincji mają wznowić przesłuchania w poniedziałek, mimo że związki reprezentujące prokuratorów i personel sądowy twierdzą, że...

Chi­ny oskar­ża­ją Kana­dę o mie­sza­nie się w ich wewnętrz­ne spra­wy po uwa­gach ws. Hongkongu

Ambasada Chin w Ottawie oskarżyła w sobotę Kanadę o mieszanie się w wewnętrzne sprawy ChRL po krytycznych uwagach premiera Justina Trudeau ws. wprowadzenia w...

Cal­ga­ry: Pastor Paw­łow­ski wyrzu­cił poli­cję z nabożeństwa

Artur Pawłowski, pastor kościoła Cave of Adullam w Calgary, Alberta, Kanada, nakrzyczał i wyprosił  policjantów, którzy przerwali nabożeństwo w czasie Wielkiego Tygodnia....

Poza­ra­ża­li się na grillu

Podczas imprezy w ogrodzie, która odbyła się w połowie czerwca w London i której uczestnicy złamali zakaz zgromadzeń, osiem osób zaraziło się koronawirusem. Agencja...

Toron­to: W masce tak­że na kry­tym basenie…

Od 7 lipca mieszkańcy Toronto będą musieli nosić maskę lub nakrycie twarzy w pomieszczeniach zamkniętych Przepis ten został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30...

Pro­win­cje atlan­tyc­kie utwo­rzy­ły jed­ną prze­strzeń ale z punk­ta­mi kontrolnymi

Kanadyjczycy w prowincjach atlantyckich mogą już swobodnie podróżować między tymi czterema  prowincjami Kanady bez izolacji,  ale to nie znaczy, że jest to łatwe. Tak zwana...