Sunday, May 22, 2022

Moż­li­wy strajk pra­cow­ni­ków granicznych

Kanadyjskie plany ponownego otwarcia granicy mogą zostać utrudnione, ponieważ tysiące funkcjonariuszy granicznych przygotowuje się do ewentualnej akcji strajkowej. Dwa związki reprezentujące ponad 8500 pracowników Kanadyjskiej...

Spra­wa islam­skie­go nawo­ły­wa­nia do modłów dzie­li rad­nych w Mississaudze

Radni Mississauga krytycznie ocenili sposób, w jaki burmistrz Bonnie Crombie przeforsowała zezwolenie meczetom na  transmitowanie przez głośniki nawoływania do wieczornej modlitwy w czasie Ramadanu...

Coś krę­ci­ła ze szczepieniem

Posłanka Lindsey Park reprezentująca Durham została usunięta ze stanowiska asystentki parlamentarnej prokuratora generalnego po tym, jak okazało się, że przedstawiła nieprawdziwe informacje odnoszące się...

W Piz­za Piz­za w Toron­to, agre­sja prze­ciw­ko niezamaskowanemu

Mężczyzna z Toronto zniszczył szklaną wystawę w Pizza Pizza po konfrontacji z klientem  bez maski. Na klipie video wściekły mężczyzna podchodzi do niezamaskowanego klienta czekającego na...

Bez­praw­nie się gromadził

Justice Centre for Constitutional Freedoms będzie reprezentowac w sądzie Patricka Lefebvre, mieszkańca Edmonton, który był przetrzymywany i został ukarany mandatem w wysokości 1200 dolarów...

Otta­wa udzie­li Ukra­inie pożycz­ki w wyso­ko­ści 120 mln dol.

Ottawa ogłosiła, że ​​udziela Ukrainie pożyczki w wysokości do 120 mln dol. , a premier Justin Trudeau nie wyklucza możliwości wysłania sprzętu wojskowego, ponieważ...

Sąd w Win­ni­pe­gu nie zgo­dził się na nabo­żeń­stwa samo­cho­do­we drive-in

Sąd w Manitobie orzekł, że kościół w Winnipeg nie będzie zwolniony z nakazów związanych ze zdrowiem publicznym i nie może prowadzić nabożeństw samochodowych. Sędzia, Glenn...

Kon­ser­wa­ty­ści pro­wa­dzą pro­cen­to­wo, ale mają mniej man­da­tów niż liberałowie

Z najnowszego sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez Nanos Research wynika, że poparcie dla konserwatystów jest wyższe niż dla liberałów, jednak nie gwarantuje im większości miejsc...

Nie ma prze­proś; posłan­ka wyrzu­co­na z klu­bu par­tii Forda

Belinda Karahalios posłanka do legislatury Ontario z ramienia ontaryjskiej Partii postępowow-konserwatywnej z Cambridge została wyrzucona z klubu parlamentarnego partii po tym jak zagłosowała przeciwko...
video

Maso­wa pomoc Polo­nii dla truc­ke­rów z Kon­wo­ju 2022

Akcja zbierania pomocy dla protestujących uczestników konwoju w Ottawie przeszła wszelkie oczekiwania, do Centrum Kultury Polskiej w Mississaudze przyszło kilkaset osób przynosząc potrzebne środki...