Sunday, October 17, 2021

Onta­rio: Wyszcze­pia­nie zacznie się w styczniu

Minister zdrowia Ontario zasugerowała w środę, że Kanada może zacząć otrzymywać miliony dawek COVID-19 już w styczniu. Christine Elliott powiedziała, że od stycznia do marca...

Nie­czy­sta gra KFC

KFC Canada dodaje do swojej oferty nową kanapkę z kurczakiem i tym samym rzuca wyzwanie sieci Popeyes, która ma przedstawić swoją propozycję za pięć...

Tru­de­au lata pań­stwo­wym odrzu­tow­cem na waka­cje, a gdzie tro­ska o środowisko?!

Kolejne z wakacji Trudeau niezbyt spodobały się Kanadyjczykom. Dwa tygodnie po zwycięstwie w wyborach Justin Trudeau urwał się z biura i poleciał do Tofino...

Toron­toń­ska poli­cja roz­pra­sza nie­le­gal­ne zgro­ma­dze­nia w domach

Wtorkowa noc była pracowita dla policji w Toronto,  funkcjonariusze interweniowali kilkakrotnie po otrzymaniu donosów o  osobach, które nie stosują się do nakazów pozostania w...

W Vic­to­ria Day — sie­dzi­my w domach

Rząd prowincji Ontario przedłużył wszystkie rozporządzenia nadzwyczajne - wprowadzone w ramach u Ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności - aż po 19 maja,...

Rząd fede­ral­ny zapła­ci do 5000 dol. jeśli uczy­nisz swój dom bar­dziej energooszczędnym

Rząd Kanady uruchamia w czwartek 27 maja nowy program, który oferuje Kanadyjczykom dotacje w wysokości do 5000 dol. na opłacenie energooszczędnych modernizacji domów. Program Canada...

Zapo­wiedź nowych zasiłków

Rząd federalny ogłosił przedłużenie zasiłku CERB o miesiąc oraz zapowiedział zmiany w systemie ubezpieczenie pracy (Employment Insurance), tak by mogło z niego skorzystać więcej...

Na nowy budżet Onta­rio musi­my jesz­cze tro­chę poczekać

Ontario opóźnia publikację budżetu na kolejny rok. Rząd zapowiada jednak, ze 25 marca przedstawi zaktualizowaną prognozę gospodarczą. Minister finansów Rod Phillips stwierdził, że ważne...

Domo­wa izo­la­cja jak misja na okrę­cie pod­wod­nym — żoł­nie­rze radzą, jak przetrwać

Żołnierze radzą, jak sobie radzić podczas izolacji w czasie pandemii. Były pułkownik Mark Gasparotto, który służył w Afganistanie, mówi, że jest w stanie sobie...

Com­mu­ni­ca­tions Secu­ri­ty Esta­bli­sh­ment ma pra­cę dla naj­lep­szych hakerów

Communications Security Establishment (CSE) prowadzi intensywną rekrutację pracowników do nowego centrum zajmującego się cyberbezpieczeństwem (Canadian Centre for Cyber Security). Agencja twierdzi, że ma poważne...