Friday, July 30, 2021

Poli­cjan­ci poszli do kościo­ła, poucza­li inter­we­niu­ją­cych kolegów

Toronto Police Service twierdzi, że prowadzi dochodzenie po tym, jak film opublikowany w Internecie wydaje się pokazywać,  dwóch funkcjonariuszy po służbie narusza ontaryjski nakaz...

Przede wszyst­kim pościć bezpiecznie

Muzułmanie w Kanadzie obchodzą Ramadan. Muzułmański post zaczął się 6 maja. Liderzy niektórych społeczności muzułmańskich w Toronto podkreślają, że najważniejsze w tym okresie jest...

Czy zakaz posia­da­nia bro­ni mógł­by cokol­wiek zmienić?

Forum Research zapytało 1143 mieszkańców Toronto, czy czuliby się bezpieczniejsi, gdyby rząd wprowadził zakaz posiadania krótkiej broni palnej. 62 proc. ankietowanych odpowiedziało, że owszem,...

Bank of Cana­da pota­nił kredyt

Bank of Canada obniżył główną stopę procentową o połowę punktu procentowego, do 1,25 procent w odpowiedzi na szok gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa. W oświadczeniu...

Chiń­sko-chiń­skie prze­py­chan­ki w Toronto

Zwolennicy protestujących w Hongkongu starli się w sobotę w centrum Toronto ze zwolennikami chińskiego rządu komunistycznego . Dwie grupy - każda licząca setki osób   -...

Dzień Mat­ki pre­mie­ra Trudeau

Premier Justin Trudeau pojechał wraz z rodziną do Chicago na weekend z okazji Dnia Matki, aby obejrzeć  monodramę swej mamy w Wietrznym Mieście. Występ Margaret...

Dwo­je pija­nych na fote­lu kierowcy

Policja z regionu York aresztowała dwie osoby za jazdę po pijanemu. Ich samochód uległ wypadkowi w środę po 7 rano na skrzyżowaniu Regency Gate...

CRA wysła­ła 441 000 „listów edu­ka­cyj­nych” do Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy być może będą musie­li spła­cić...

Kanadyjski urząd skarbowy twierdzi, że wysłał 441 000 listów ostrzegających osoby, że mogą nie kwalifikować się do otrzymanych kanadyjskich świadczeń "pandemicznych". Pisma te, określane przez...

Onta­rio: Ruszył por­tal wyszcze­pia­nia osób 80+

Prowincja oficjalnie uruchomiła w poniedziałek 15 marca portal rezerwacji szczepień przeciwko COVID-19 i call center, rozpoczynając kampanię szczepień dla osób w wieku 80 lat...

Imi­gran­ci klu­czem do ery postpandemicznej

OTTAWA - Federalny Minister Imigracji Marco Mendicino stwierdził, że sprowadzenie do Kanady większej liczby przybyszów  będzie niezbędne w erze post-pandemicznej. Zanim jednak drzwi do kraju...