Tuesday, November 30, 2021

Kolum­bia Bry­tyj­ska otwie­ra auto­stra­dy i przy­wra­ca dostawy

W sobotę ministrowie transportu i rolnictwa Kolumbii Brytyjskiej stwierdzili, że wysiłki podejmowane, by przywrócić główne szlaki komunikacyjne i dostawy żywności, zaczynają przynosić efekty. Około...

Pfi­zer kła­mie w spra­wie szcze­pie­nia dzie­ci, twier­dzi praw­nik z Alberty

Prawnik z Alberty, Jeff Rath z Rath & Company, złożył skargę kryminalną twierdząc, że Pfizer Corp przedstawiał nieprawdziwe dane starając się o zatwierdzenie szczepionki...

Kolum­bia Bry­tyj­ska wpro­wa­dza limi­ty tankowania

Kolumbia Brytyjska racjonuje benzynę i zakazuje niekoniecznych podróży w rejonach najbardziej dotkniętych ubiegłotygodniowymi powodziami. Minister bezpieczeństwa publicznego Mike Farnworth wyjaśnił, że wydanie dwóch nadzwyczajnych...

Pro­test w Toron­to prze­ciw­ko naka­zom szczepień

Kilka tysięcy ludzi protestowało w sobotę  w centrum Toronto w ramach   „Worldwide Freedom” przeciwko ograniczeniom COVID-19 i nakazom szczepień. Wiece i pochody odbyły się również...

Uni­kał nie­zasz­cze­pio­nych zacho­ro­wał na Covid

Konserwatywny poseł która odmówiła debaty z liderem Partii Ludowej Kanady, Maxime'm Bernierem, ponieważ jest nieszczepiony, został  zdiagnozowany z COVID-19. poinformował Ottawa Citizen. Richard Lehoux, który...

Budo­wa trwa, a dewe­lo­per żąda 100 000 dol. dopłaty

Pace Developments, który buduje osiedle w Barrie, poinformował klientów, że będą musieli dopłacić do kupionych wcześniej kondominiów 100 000 dolarów. W przeciwnym razie umowy...

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Kana­dy: Koniec z wyjątkami

Od 15 stycznia nieszczepieni sportowcy tak zawodowi, jak i amatorzy nie będą mogli wjechać do Kanady, zapowiedział w piątek minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino. Obecnie...

Roman Baber MPP: Dla­cze­go wymu­sza­my na ludziach posłuszeństwo?!

W emocjonalnym przekazie wideo, niezależny poseł do legislatury Ontario   Roman Baber stwierdził, że „nie domyślane do końca” i „radykalnie lewicowe” zasady i nakazy dotyczące...

Apte­ki nie chcą testo­wać objawowych

Ontario chce wdrażać plan testowania osób z objawami COVID-19 w aptekach, ale pracownicy Shoppers Drug Mart boją się, czy to bezpieczne. Inne sieci aptek...

Pożar na kana­dyj­skim okręcie

Na jednym z kanadyjskich okrętów wojennych, HMCS Fredericton, w czwartek rano wybuchł pożar. Jednostka znajdowała się u wybrzeży Norwegii, pływała jako okręt flagowy NATO....