Sunday, January 23, 2022

Chcesz mieć “trip” na LSD — poproś lekarza

Po niedawnych zmianach w Special Access Program lekarze rodzinni będą mogli wypisywać pacjentom poddawanym psychoterapii wnioski o wydanie leków psychodelicznych. Dr. Michael Verbora, dyrektor...

Ope­ra­cja raka jeli­ta gru­be­go odro­czo­na na czas nieokreślony

30-letnia Cassandra Di Maria z Woodbridge, Ont., chora na raka jelita grubego w 4 stadium zaawansowania, od grudnia czeka na operację. Procedura została przełożona...

Mani­to­ba pla­nu­je wysłać aż 300 pacjen­tów na ope­ra­cje krę­go­słu­pa do Far­go w USA

Pacjenci, którzy czekali na operację rok lub dłużej, zostaną wskazani w ramach działań mających na celu zmniejszenie zaległości operacyjnych Manitoba wyśle ​​aż 300 pacjentów oczekujących...

Sto­pa infla­cji w Kana­dzie wzro­sła naj­wyż­sze­go pozio­mu od 30 lat — 4,8%

Ceny artykułów spożywczych rosną w najszybszym tempie od ponad dekady Wskaźnik cen konsumpcyjnych rósł w grudniu w rocznym tempie 4,8 procent, ponieważ żywność i energia...

Kana­da: Czar­na lista reporterów

Jak donosi Blacklock's Reporter, niektórzy reporterzy są na czarnej liście, i od nich politycy i urzędnicy "nie zamierzają przyjmować pytań". Potwierdził to w nagraniu...

Pre­mier Doug Ford cien­ko przędzie

Wybory w Ontario odbędą się już za kilka miesięcy tymczasem z  najnowszego sondażu wynika, że ​​poparcie dla premiera Douga Forda spadło do najniższego poziomu...

Kana­da wes­prze Ukra­inę finan­so­wo — roz­mo­wy o dosta­wach bro­ni wciąż trwają

Wzmocnienie stosunków handlowych i gospodarczych oraz ułatwienia wizowe między państwami były jednym z tematów rozmów premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i ministra spraw zagranicznych Kanady...

Nie­któ­rzy utknę­li na auto­stra­dzie 401 w Toron­to na ponad 8 godzin

„Po prostu staram się zachować spokój. Mam trochę wody i jestem tu ze wszystkimi, tak. To okropne, widzisz małe dzieci, są starsi ludzie, wszyscy...

Tesla bez ogrzewania

Transport Canada rozpoczęło dochodzenie w sprawie wadliwego działania systemu grzewczego w Tesli Model 3 i Model Y. Szesnastu klientów złożyło skargi na działanie układu...

Za sześć tygo­dni rząd Quebe­cu da spo­kój niezaszczepionym

Partia liberalna Quebecu uważa, że pomysł rządu, by opodatkować osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19, szybko upadnie. Krytyk ds. zdrowia z ramienia liberałów, Monsef Derraji, powiedział,...