Wednesday, June 29, 2022

Tru­de­au nazwał decy­zję sądu USA uchy­la­ją­cą Roe v. Wade „prze­ra­ża­ją­cą”

Premier Justin Trudeau skomentował w piątek decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych nazywając to, co dzieje się na południe od granicy, „przerażającym” zjawiskiem, które zagraża...

2022 Glo­bal Live­abi­li­ty Index: W Toron­to chce się żyć!

Economic Intelligence Unit (EIU) opublikowała swój tegoroczny ranking miast, w których żyje się najlepiej. Do obliczenia 2022 Global Liveability Index wzięto pod uwagę 30...

Air Cana­da prze­pra­sza pasa­że­rów wyrzu­co­nych z samolotu

Air Canada przeprasza za incydent, podczas którego ponad 20 pasażerów zostało usuniętych z pokładu samolotu lecącego 20 czerwca z Montrealu do Londynu. W oświadczeniu...

Jecha­ła auto­bu­sem szkol­nym na podwój­nym gazie

W czwartek około 6:40 po południu w Brampton doszło do niewielkiej kolizji z udziałem autobusu szkolnego. Policja po przyjeździe na miejsce zdarzenia na skrzyżowaniu...

Tru­de­au: Nie­zasz­cze­pie­ni “muszą zaak­cep­to­wać utra­tę zatrud­nie­nia i ogra­ni­czo­ny dostęp do trans­por­tu i innych usług”

Trudeau broni przymusu szczepień, twierdzi, że to "osobisty wybór" W obszernym wywiadzie dla CBC Radio The House Trudeau mówił o trudnych i dzielących wyborach. Premier...

Sank­cje, sank­cja­mi, ale nie moż­na szko­dzić Niemcom…

Kanada prowadzi negocjacje z Niemcami w celu przezwyciężenia konsekwencji decyzji Ottawy w sprawie turbin dla gazociągu Nord Stream, powiedział agencji Bloomberg kanadyjski minister zasobów...

Libe­ra­ło­wie uci­na­ją dys­ku­sję i prze­py­cha­ją usta­wę o cen­zu­ro­wa­niu inter­ne­tu przez Izbę Gmin

Ustawa C-11 o cenzorowaniu internetu przeszła drugie czytanie w Izbie Gmin i została skierowana do Senatu. W Izbie Gmin poparło ją 208 posłów, a...

Infla­cja w maju — ofi­cjal­nie 7,7 proc.

Statistics Canada poinformowało w środę, że wzrost cen benzyny był głównym czynnikiem powodującym, iż  stopa inflacji osiągnęła 7,7 procent. Ceny benzyny wzrosły o 12...

Watch­dog: Uży­cie bro­ni gład­ko­lu­fo­wej prze­ciw­ko pro­te­stu­ją­cym w “Kon­wo­ju Wol­no­ści” było OK

Specjalna policyjna jednostka badająca przypadki nadużycia władzy przez policję uznała, że dwóch funkcjonariuszy policji z Vancouver nie popełniło przestępstwa, strzelając kulami gumowymi i gazem...

Szko­ły w Water­loo będą wizu­al­nie ciekawsze

Okręgowe Kuratorium Szkół Regionu Waterloo (WRDSB) chce zaktualizować przepisy dotyczące ubioru  w szkołach w swojej jurysdykcji, aby umożliwić uczniom eksponowanie dekoltu, brzucha i bielizny. Projekt...