Sunday, October 17, 2021

Quebec: W pią­tek nie­zasz­cze­pie­ni pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia prze­sta­ną pracować

Rozprawa w sprawie   zakwestionowania obowiązku szczepień dla pracowników służby zdrowia w Quebecu odbędzie się w czwartek, na dzień przed wejściem w życie kontrowersyjnego nakazu ...

Jak grom z noc­ne­go nieba

Ruth Hamilton z Golden, B.C., spała, gdy obudziło ją szczekanie psa. Potem coś przebiło jej sufit, a tynk spadł jej na twarz. Wyskoczyła z...

Płu­ca pole­cia­ły dronem

Firma z Quebecu po raz pierwszy na świecie przeprowadziła transport płuc za pomocą drona. Bezzałogowiec leciał zaledwie około sześciu minut – z Toronto Western...

Nie­zwy­kły spek­takl widocz­ny nawet w miastach

W poniedziałek na nocnym niebie mieszkańcy zachodniej części Kanady mogli podziwiać niesamowity spektakl. Wyjątkowo intensywne zorze polarne były widoczne nawet w zanieczyszczonych światłem miastach....

Aby zilu­stro­wać zatło­cze­nie inten­syw­nej tera­pii w Alber­cie CBC poka­za­ła zdję­cie mane­ki­na w łóżku

Telewizja CBC użyła manekina zamiast pacjenta, aby pokazać zatłoczony oddział OIOM. CBC została przyłapana na używaniu atrapy  zamiast rzeczywistego pacjenta w odcinku rzekomo dokumentującym „wzrost...

Wymia­na tablic pamiąt­ko­wych przy gro­bach pre­mie­rów – jak mie­rzyć prze­szłość teraź­niej­szą miarą?

Urzędnicy federalni rozważają zmianę treści tablic przy grobach byłych premierów Kanady. Pod koniec stycznia wandale zdrapali zdjęcie premiera Mackenzie Kinga z tablicy informacyjnej znajdującej się...

Orki wra­ca­ją do por­tu w Vancouver

Robert Johnson miał kończyć swoją zmianę w terminalu wodnosamolotów w Coal Harbour w Vancouver, kiedy zauważył dwie orki nieopodal pomostu. Mówi, że to największe...

Poli­cja z Hal­ton zatrzy­my­wa­ła 126 nie­spraw­nych ciężarówek

Jedna trzecia pojazdów komercyjnych zatrzymanych do kontroli w dniach 5-6 października w Burlington, Oakville, Milton i Halton Hills nie została dopuszczona do dalszej jazdy....

Przed świę­tem dzięk­czy­nie­nia Tru­de­au odwie­dza afgań­skich uchodźców

Rozpoczynając długi weekend ze świętem dziękczynienia premier Justin Trudeau odwiedził rodzinę afgańskich uchodźców, która niedawno osiedliła się w Kanadzie. Obaidullah Rahimi od 2008 roku...

Fede­ral­ny nakaz szcze­pień pełen luk prawnych

Federalny nakaz szczepień obejmujący pracowników publicznych nie tylko jest nadużyciem władzy, ale też może okazać się, że został przygotowany naprędce i zawiera całą masę...