Thursday, December 2, 2021

Gre­cja wpro­wa­dza dra­koń­ski przy­mus szczepień

We wtorek grecki rząd ogłosił jedne z najbardziej radykalnych na świecie przepisów dotyczących szczepień przeciw COVID, deklarując, że wszystkie osoby powyżej 60 roku życia...

Jan Pospie­szal­ski cho­ry na covid, leczy się amantandyną

Jan Pospieszalski zachorował na COVID-19 i i jak pisze, choroba ma ciężki przebieg. W felietonie opublikowanym w tygodniku „Do Rzeczy” . „Jestem w wieku 65+...

Dyrek­tor Moder­na twier­dzi, że szcze­pion­ki COVID-19 mogą być mniej sku­tecz­ne prze­ciw­ko Omicron

Dyrektor generalny firmy Moderna uruchomił we wtorek nowe dzwonki alarmowe na rynkach finansowych po tym, jak ostrzegł, że szczepionki przeciw COVID-19 prawdopodobnie nie będą...

Izra­el zamy­ka gra­ni­ce jako pierwszy

Izrael powiedział w sobotę, że zabroni wjazdu wszystkim obcokrajowcom do kraju – czyniąc go pierwszym, który całkowicie zamknie swoje granice w odpowiedzi na potencjalnie...

Szop­ka w Taj­pej ze strzy­kaw­ką w ręku Jezusa

Wiceprzewodniczący polskiego przedstawicielstwa na Tajwanie pan Bartosz Ryś przedstawia w tweecie szopkę bożonarodzeniową przed jednym z kościołów w Tajpej Pisze: szopka bożonarodzeniowa przed kościołem w...

Dla­cze­go nie przed amba­sa­dą Izraela?

🇺🇸🇵🇱 Żydzi zebrali się przed polską ambasadą w Stanach Zjednoczonych, domagając się, aby Polska przyjęła uchodźców. Ludzie zastanawiają się dlaczego Żydzi nie stoją przed...

Litwa: Jęz. pol­ski obo­wiąz­ko­wy na maturze

Język polski w szkołach na Litwie z polskim językiem nauczania wróci na listę przedmiotów obowiązkowych na maturze – poinformowali w Wilnie wiceministrowie edukacji i...

Wariant Omi­kron, zmu­to­wa­ny i naje­żo­ny kol­ca­mi, idzie jak burza. Potrzeb­na nowa szczepionka?

Światowa Organizacja Zdrowia przypisała w piątek grecką literę omikron nowo zidentyfikowanemu wariantowi koronawirusa SARS-CoV-2 z RPA. Agencja zdrowia ONZ uznała ten szczep, wcześniej określany jako...

Segre­ga­cja sani­tar­na na tar­gach książki

Organizatorem Targów Książki Historycznej jest Fundacja Historia i Kultura oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i...

Polak podał Żydom wodę i zgi­nął. Jego upa­mięt­nie­nie to “rewi­zjo­nizm” Holo­cau­stu uwa­ża Grabowski

W czwartek, w święto pracowników kolei, Instytut Pileckiego (IP) upamiętnił Jana Maletkę, pracownika kolei zamordowanego przez Niemców 20 sierpnia 1942 roku za podanie wody...