Saturday, August 13, 2022

Mora­wiec­ki: “Nie zga­dzam się, by odbie­ra­no Kon­fe­de­ra­cji pra­wo głosu”

Decyzja o zamknięciu profilu Konfederacji na Facebooku uderza w podstawowe wartości demokratyczne – napisał na swoim profilu w tym serwisie premier Mateusz Morawiecki. Dodał,...

Pol­skie woj­sko przy­go­to­wu­je kosza­ry na kwarantanny

W związku z możliwym szybkim rozwojem koronawirusa kilkanaście obiektów należących do jednostek wojskowych na terenie całego kraju przystosowywanych jest na potrzeby przyjęcia osób objętych...

Pol­ska: Dra­stycz­nie spa­dła licz­ba aborcji

W 2021 roku na mocy wyjątków od ustawy o ochronie życia poczętego dokonano 107 legalnych zabiegów uśmiercenia dzieci nienarodzonych. To dziesięciokrotnie mniej niż w...

Bosak: Nasi wybor­cy są ludź­mi inteligentnymi

Ważne jest, co jest dobre dla Polski. Dynamika demokratycznych zmian politycznych jest tak trudna do prognozowania, że każdy kto mówi, że dla jednej czy...

USA zapła­cą $2 mln za infor­ma­cję o dwóch Ukraińcach

Władze USA ogłosiły w środę nagrodę w wys. 2 mln dolarów za wszelkie informacje, które doprowadzą do aresztowania dwóch Ukraińców oskarżonych o sprzedaż poufnych...

Mer­kel: pan­de­mia ata­ku­je, cze­ka­ją nas trud­ne miesiące

Kanclerz Angela Merkel wezwała obywateli Niemiec do ograniczenia kontaktów i powstrzymania się od podróżowania. Uczyniła to w wystąpieniu wideo, przekazanym w sobotę przez dziennik...

Austra­lia wzy­wa do usta­le­nia pocho­dze­nia koronawirusa

Narody świata muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zrozumieć skąd pochodzi COVID-19, powiedział w sobotę premier Australii Scott Morrison, zdaniem komentatorów wypowiedź...

USA prze­te­sto­wa­ły mniej niż 5000 osób na koro­na­wi­ru­sa — i to jest duży problem

Do tego momentu  Korea Południowa przetestowała ponad 100 000 osób. Brak danych szkodzi rządowi USA, firmom w  podejmowaniu decyzji. Prawie dwa tygodnie po tym, jak...

Kwia­ty przed odczysz­czo­nym pomni­kiem Kościuszki

Przebywający z wizytą w USA Andrzej Duda przed południem – według miejscowego czasu – złożył wieniec przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Pomnik ustawiony...

WHO wzy­wa w peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by do dal­sze­go nosze­nia masek

WHO wezwała w piątek w pełni zaszczepione osoby do dalszego noszenia masek i stosowania innych środków bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid-19, ponieważ wysoce zaraźliwy...