Saturday, August 13, 2022

Chi­ny ofi­cjal­nie oskar­ży­ły USA o koro­na­wi­rus w Wuhan

Chiny oskarżają armię amerykańską o sprowadzenie koronawirusa do Wuhan W czwartek Zhao Lijian, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin stwierdził, że koronawirus został sprowadzony do miasta...
video

Łuka­szen­ko: WHO chcia­ła nas prze­ku­pić żąda­li blo­ka­dy gospo­dar­ki kraju.

Agencja Bełsat poinformowała o tym, że WHO czyli Światowa Organizacja Zdrowia, agenda ONZ zaproponowała prezydentowi Łukaszence 92 miliony dolarów  za wprowadzenie w całym kraju ...

Rabin wzy­wa Żydów do uciecz­ki z USA

Rabin Chaim Yaakov Frankel, znany również jako Rimenover Rebbe, wydał w zeszłym tygodniu jednoznaczny nakaz dla Żydów w diasporze, aby opuścili swoje domy i...

Pożar lasu w Czer­no­by­lu powo­du­je radio­ak­tyw­ną chmu­rę nad Europą

        Pożar w Czarnobylu objął powierzchnię 3500 hektarów, co czyni go największym od czasu katastrofy w 1986 roku. Problem polega na tym, że po 34...

Każ­dy samo­chód będzie w Pol­sce śle­dzo­ny na bie­żą­co — nowa usta­wa o ruchu drogowym

Już od  przyszłego  roku opłaty drogowe będą naliczane w Polsce w nowy sposób. W I kwartale 2021 roku wszyscy kierowcy będą mieli obowiązek zakupu, montażu...
video

Pre­zy­dent USA zapo­mniał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej o czym mówił

Joe Biden zupełnie zapomniał, o czym mówi, zaczął mamrotać niezrozumiale do kamery, po czym opuścił podium w połowie trudnej konferencji prasowej. W czwartek po południu,...

MSZ demen­tu­je, że Pol­ska odmó­wi­ła zgo­dy na prze­lot rosyj­skich samo­lo­tów z pomo­cą dla Włoch

Fake news! MSZ: Polska nie blokuje jakiegokolwiek transportu maseczek do Włoch. Wspieramy naród włoski Wczoraj media obiegła informacja jakoby Polska miała blokować transport maseczek...

Bel­gij­ski koman­dos niczym Jason Bour­ne sam zaczął wyda­wać sobie roz­ka­zy. Czy­ha na wirusologa

Belgijski komandos Jürgen Conings zaginął od poniedziałku i a w liście pożegnalnym jednym do rodziny a drugim do świata oznajmił, że będzie  atakował wirusologów...

Kom­pro­mi­tu­ją­ce pol­skich poli­ty­ków taśmy z domów publicz­nych są na Ukrainie

Leszek Sykulski informuje na swoim Twitterze, że kompromitujące nagrania polskich polityków wysokiego szczebla z kontaktów z prostytutkami ukraińskimi na Podkarpaciu "funkcjonują w obiegu" oraz...

Szop­ka w Waty­ka­nie, czy “szop­ka” z Watykanu?

Szopka z Castelli, która stanęła na Placu św. Piotra składa się wykonanych z ceramiki figur większych niż naturalne postaci ludzkie. Mają one niby przedstawiać...