Trwają losowania programu International Experience Canada (wiza pracownicza) na rok 2019  Miejsc jest już mało, a pierwsze wizy zostały już przyznane młodym Polakom, starającym się o zezwolenie na zatrudnienie w Kanadzie. 

        W tym roku okres oczekiwania na wizy jest dłuższy i myślę dlatego, że też od tego roku wymaga się od polskich obywateli, aby uczestnik zrobił dane biometryczne. Na terenie Kanady nie mamy jeszcze ośrodka do pobrania danych, i dlatego osoby ubiegające się o wizę pracy w programie IEC muszą opuścić Kanadę, oddać dane biometryczne. Można to zrobić np. w ośrodku w USA, lub innym kraju. Niekoniecznie w Polsce. W Warszawie istnieje centrum wizowe, pobierające dane biometryczne na potrzeby wizy pracowniczej w Kanadzie.

        Chciałabym przypomnieć, jak wykorzystać wizę pracy, tak aby przyniosła ona pożytek imigracyjny. Przede wszystkim osoba chcąca skorzystać z programów pobytowych federalnych powinna znaleźć zatrudnienie w tak zwanym zawodzie wykwalifikowanym (zawody grupy O-A-B). Kanadyjską kwalifikację zawodową można sprawdzić, zapoznając się z Narodową Klasyfikacją Zawodów NOC.

        Wiele wykonywanych przez przyjezdnych na program zatrudnia się w pracy niewykwalifikowanej, bo takie tylko znajdują możliwości zatrudnienia, ale to niestety nie zawsze daje szansę na pobyt, zwłaszcza dla osób w prowincji Ontario lub dla chcących starać się o pobyt poprzez tak zwany Express Entry. 

        Na przykład, zawód osoby sprzątającej, opiekunki do dzieci czy sprzedawczyni w sklepie nie jest zawodem wykwalifikowanym. W innych prowincjach istnieją programy dla pracowników półwykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych, trzeba zatem sprawdzić, co oferuje dana prowincja. 

        Zatrudnienie, posiadając wizę IEC, daje możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, co może w późniejszym czasie być też użyte ponownie w programie IEC, ale w innej kategorii, np. młodych profesjonalistów. 

        Wiele osób znajduje także w Kanadzie kontrakt pracy i otrzymuje następną dwuletnią wizę pracy na dwa lata. Jednak, aby takę wizę uzyskać, pracodawca musi wystąpić o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca (Labour Market Impact Assessment).

Jak natomiast wykorzystać doświadczenie w zawodzie pół wykwalifikowanym. Zależy to oczywiście też od potrzeb firmy sponsorującej, ale podam przykład. Ktoś otrzymał pracę w sklepie jako sprzedawca. Został zatrudniony w Kanadzie, posiadając wizę pracy wakacyjnej programu IEC. Następnie bierze udział ponownie w tym programie, ale już w kategorii młodych profesjonalistów i zatrudnia się na stanowisku kierownika (foreman/supervisor), a to stanowisko jest zakwalifikowane jako grupa zawodowa B, a zatem zatrudnienie wykwalifikowane. I dalej, osoba taka może skorzystać z przedłużenia kontraktu pracy i uzyskania dalszej autoryzacji pracy, co może w efekcie końcowym przyczynić się do otrzymania pobytu stałego dzięki uzyskaniu wystarczającej liczby punktów (Express Entry) lub w programie nominacji prowincji. Przypominam, że nominacja prowincji daje kandydatowi na pobyt bonus aż 600 punktów, a zatem kandydat ten jest zaproszony do złożenia podania o pobyt stały w pierwszej kolejności. Bonus punktowy za ofertę pracy w Kanadzie (LMIA) wynosi 50 punktów.

Izabela Embalo

licencjonowany doradca imigracyjny

tel. 416-5152022

www.emigracjakanada.net