Wilek Markiewicz był myślicielem, publicystą, ale przede wszystkim artystą, cały czas poszukiwał odpowiedzi na podstawowe pytania o życie, o człowieka, Żyd z Krakowa, Polak z zamiłowania i ukochania, agnostyk, został pochowany w rycie prawosławnym. Odcisnął się pieczęcią na rozumowaniu wielu ludzi i wciąż żyje w ich pamięci…

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU
Podążanie za światłem. Sztuka Wilka Markiewicza.
Wystawa: 2-11 maja 2019 r., Toronto, Laurier Gallery w Liberty Village, 113 Jefferson Street, tel. 416 232 0217.