Biuro Naczelnego Koronera  Ontario opublikowało zaktualizowane dane dotyczące zgonów MAiD (eutanazji i samobójstw wspomaganych) w Ontario, wskazując, że od czasu legalizacji (17 czerwca 2016 r.) Doszło do (3 303) 3 302 eutanazji

Według danych z Ontario, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. Odnotowano 774 zgonów objętych “pomocą samobójczą”, w 2018 r. 1 499 ludzi zginęło w ten sposób, a w roku 2017 miało miejsce 841 zgonów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Liczba zgonów z powodu eutanazji wzrasta. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca odnotowano 406 zgłoszonych zgonów.

Wiele pielęgniarek mówi, że odczuwa presję uczestniczenia w procesie eutanazji.

W maju Sąd Apelacyjny w Ontario utrzymał w mocy decyzję sądu niższej instancji, że lekarze z Ontario nie muszą przeprowadzać eutanazji, ale muszą udzielić „skutecznego skierowania”.