Roczne tempo inflacji wzrosło w listopadzie, podał w środę urząd statystyczny Statistics Canada.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,2 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, kończąc trzymiesięczną passę, kiedy roczne tempo inflacji utrzymywało się na stałym poziomie 1,9 procent.

Ceny energii w listopadzie odnotowały swój pierwszy wzrost licząc rok do roku od kwietnia. Ceny energii wzrosły o 1,5 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, a jeszcze w październiku notowano spadek o 2,9 procent.

Ceny mięsa wzrosły o 5,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, i był to już piąty miesiąc wzrostu o 4,0 procent lub więcej. Koszt świeżej lub mrożonej wołowiny wzrósł o 6,2 procent, a ceny szynki i boczku wzrosły o 9,1 procent. Świeża lub mrożona wieprzowina wzrosła o 0,7 procent.

Regionalnie ceny w ujęciu rocznym wzrosły w listopadzie w każdej prowincji z wyjątkiem Kolumbii Brytyjskiej.

Wyłączając benzynę, wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,3 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, odpowiadając wzrostowi w październiku.

Ogólny wzrost cen wynikał ze wzrostu kosztów odsetek od kredytów hipotecznych, cen pojazdów osobowych i składek na ubezpieczenia motoryzacyjne. Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższymi cenami usług telefonicznych, dostępu do Internetu i zakwaterowania podróżnych.

Średnia z trzech miar inflacji bazowej Kanady, które są uważane za lepsze mierniki presji cenowej, wyniosła 2,17 procent w porównaniu ze zrewidowaną wartością 2,10 procent w październiku.

Podstawowe odczyty są ściśle monitorowane przez Bank of Canada, który ustala wysokość stopy redyskontowej w celu zarządzania inflacją.

Bank centralny, który dąży do utrzymania rocznej inflacji w wysokości 2%, od ponad roku ustala podstawową stopę procentową na poziomie 1,75%.