Ontario zamierza wprowadzić w życie kontrowersyjne cięcia w wysokości środków transferowanych do władz municypalnych w zakresie zdrowia publicznego oraz opieki przedszkolnej poinformował w poniedziałek premier prowincji Doug Ford na spotkaniu z liderami gmin i władz municypalnych.

Rząd partii postępowych konserwatystów chciał zmniejszyć to  finansowanie w tym roku retroaktywnie ale musiał  zrezygnować kiedy burmistrzowie zaprotestowali, że budżety roczne zostały już przegłosowane.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Po tym gdy Ford wstrzymał planowane cięcia w zakresie zdrowia publicznego, opieki przedszkolnej oraz Pogotowia Ratunkowego nie było jasne czy w kolejnym roku zostaną one wprowadzone w życie. Biuro premiera informuje obecnie, że niektóre z tych zmian wejdą w życie od 1 stycznia.

Do tej pory władze municypalne miały różne porozumienia w zakresie udziału prowincji w kosztach zdrowia publicznego od 100% do 75% w niektórych przypadkach. Nowy projekt zakłada że wszystkie władze municypalne, w tym Toronto, płacić będą około 30% wydatków zdrowia publicznego. Początkowo plan ten zakładał, że Toronto płaciłoby około 50%.

Poczynając od pierwszego stycznia władze municypalne będą również uczestniczyć w kosztach tworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej i w żłobkach w wysokości 20%. Poprzednio były one całkowicie finansowane z kasy prowincji.

Burmistrz Toronto John Tory ostrzegł, że cięcia w wydatkach na zdrowie publiczne dotkną różnych usług, jak na przykład program śniadań dla dzieci szkolnych, programy darmowych szczepień ochronnych, czy też testowania jakości wody pitnej.

Burmistrzowie oskarżyli prowincję o przekładanie na niższy szczebel obciążeń wynikających ze złej sytuacji finansowej prowincji. Od wielu tygodni premier oraz jego ministrowie bronili cięć jako koniecznych dla poprawienia złej sytuacji finansowej i podkreślali, że władze municypalne muszą być uwzględnione w programie cięć i oszczędności ponieważ to właśnie na nie przypada gros wydatków prowincji.

Rząd stara się wyeliminować deficyt wynoszący 11,7 mld dol.

Aby pomóc miastom i regionom w opracowaniu projektu oszczędności  rząd prowincji zaproponował ponad 7 mln dol.  na audyty, które miałyby pomóc osiągnąć oszczędności w budżetach municypalnych oraz kuratoriów szkolnych. Jak na razie 34 z 39 rejonów municypalnych, które mogłyby skorzystać z tej propozycji, zdecydowały się ją przyjąć; z kuratoriów pozytywnie zareagowały jedynie dwa.