Z powodu pandemii Covid-19, dotykającej prawie każdy sektor życia w Kanadzie, rząd kanadyjski wprowadził nowe, tymczasowe regulacje, pozwalające przystosować się pracownikom zagranicznym (posiadającym kanadyjskie prawo pracy z restrykcją) do zaistniałej sytuacji.

Wielu pracowników z zagranicy, posiadających zezwolenia na pracę (oferta pracy) straciło zatrudnienie. Zwyczajnie, kanadyjskie przedsiębiorstwa nie są już w stanie wypłacać pensji lub nie mają zapotrzebowania na tych pracowników.

Niektórzy zagraniczni pracownicy opuścili Kanadę, inni nie mogą lub nie mogli wyjechać z powodu ograniczeń w podróżach międzynarodowych, lub zmniejszenia liczby dostępnych lotów. Wielu z nich pozostało w trudnej sytuacji bez zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zmienić miejsce lub stanowisko pracy, pracownicy zagraniczni muszą złożyć wniosek i poczekać na wydanie nowego zezwolenia na pracę i przed rozpoczęciem zatrudnienia w nowej kanadyjskiej firmie.

Należy pamiętać nadal o wymogach dla pracodawców, muszą oni być najpierw zaakceptowani przez rząd kanadyjski, spełniając podstawowe wymogi kanadyjskiej legislacji.

A zatem nie dzieje się to automatycznie. Rząd kanadyjski, w odpowiedzi na sytuacje Covid 19, ogłosił w trybie natychmiastowym nowe zasady przyznawania zamkniętych wiz pracy.

Pracownik zagraniczny, który jest już w Kanadzie i posiada nową ofertę pracy, zwykle popartą LMIA, choć niekoniecznie, ma możliwości uzyskania w miarę szybki sposób nowej autoryzacji, i mogąc tym samym rozpocząć zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Rząd przewiduje, iż czas rozpatrywania wniosku będzie około 10 dni.

Kto się kwalifikuje? Kandydaci muszą posiadać w Kanadzie ważny, imigracyjny status. Muszą także być okazicielami autoryzacji pracy zamkniętej (program pracowników zagranicznych lub

IEC-YP ). Nie zmieniają się na ulgowe wymogi dla pracodawców i w imigracyjnym procesie zatrudniania zagranicznych pracowników.

Pracodawca jest nadal zobowiązany do uzyskania lub posiadania ważnej, pozytywnej opinii wpływu zatrudnienia na rynek pracy Kanady (Labour Market Impact Assessment).

W przypadku pracodawców zwolnionych z LMIA, na przykład tych sprowadzających kadry w programie International Experience Canada, mają oni prawny obowiązek złożyć wpierw i uzyskać akceptację swojej oferty i za pośrednictwem portalu pracodawców.

A zatem jeśli ktoś znalazł się w podobnej sytuacji, otrzymał wizę pracy na podstawie oferty, ale pracodawca z powodów

Covid 19 nie jest w stanie już zatrudnienia zagwarantować, warto rozważyć proponowana przez kanadyjski rząd opcje zdobycia drugiej wizy.

Izabela Embalo

licencjonowany konsultant imigracyjny

tel./text. (416) 5152022 E-mail: emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net