Ontaryjska prokuratura generalna chce złożyć wniosek do federalnego sądu najwyższego o ponowne rozpatrzenie wyroku, na mocy którego osoby winne brutalnych przestępstw popełnionych w stanie skrajnego odurzenia mogły liczyć na łagodniejsze traktowanie. Dokument otwierający apelację nie został jeszcze złożony, podała ontaryjska prokuratura.

W środę sąd apelacyjny wydał wyroki uniewinniające w sprawach Thomasa Chana i Davida Sullivana, którzy zabili lub zranili swoich bliskich krewnych będąc pod wpływem środków odurzających. Jeden z nich spożył grzyby halucynogenne, a drugi próbował popełnić samobójstwo przedawkowując leki pomagające rzucić palenie wydawane na receptę. W obu sprawach przedstawiono dowody brutalnych przestępstw popełnionych w czasie odurzenia, ale za każdym razem obrońcy oskarżonych podkreślali, że odurzenie wywołało u nich automatyczne i niekontrolowane działania. Sąd przyjął to tłumaczenie, uznając tym samym funkcjonujący od kilkudziesięciu lat zapis w Kodeksie Karnym za niekonstytucyjny.

Wspomniany zapis prawny został wprowadzony w 1995 roku i mówi o możliwości skazania za czyny popełnione mimowolnie. Sformułowano go po fali sprzeciwu wobec wydanego wówczas wyroku uznającego nietrzeźwość sprawcy za czynnik łagodzący w sprawie dotyczącej przemocy seksualnej.

Przypadki odwoływania się obrony do argumentu o odurzeniu sprawcy, który popełnił brutalne przestępstwo, mimo że tego nie chciał, są rzadkie. Krytycy najczęściej zwracają uwagę na niebezpieczne przesłanie wyroków uznających odurzenia za czynnik łagodzący.