Radny okręgu 1 w Mississaudze Stephen Dasko poinformował, że zidentyfikowano źródło dużego wycieku ropy w rzece Credit w Mississauga.

Wieczorem 22 października policja Peel została wezwana do „dużego wycieku oleju napędowego w porcie” w rejonie Lakeshore Rd. E. i Port St. E.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

23 października Dasko napisał, że źródłem przecieku są dwa zbiorniki z ropą na Wolfedale Rd.

Miejski wydział kontroli zwierząt został zaalarmowany i poproszony o zajęcie się i oczyszczenie   zagrożonego ptactwa.

Dasko powiedział również, że pracownicy miasta „na wysokości mostu QEW ” położyli na rzece zapory zbierające ropę.