Na Dzień Kobiet — wide­ofe­lie­ton Andrze­ja Kumora