Wolność sprzyja różnorodności a różnorodność ma wartość ewolucyjną – mówi Andrzej Kumor