Wilk ze stada z Bow Valley w Banff przeszedł 480 kilometrów zaledwie w pięć dni. Pokonał dystans z Alberty do Montany. W poniedziałek został legalnie odstrzelony w północno-zachodniej Montanie. Wilk miał dwa lata i nosił obrożę, dzięki czemu można było śledzić jego wędrówkę. Naukowcy oznaczyli go jako Wolf 2001.

Jodi Hilty z organizacji non-profit Yellowstone to Yukon (Y2Y), zajmującej się ochroną przyrody, mówi, że wędrówka młodego wilka jest dobrym znakiem. Samiec prawdopodobnie został wyrzucony ze swojego stada i poszedł szukać nowego domu. Dotarł do USA poruszając się po dzikich terenach, co pokazuje, że istnieją jeszcze korytarze obszarów chronionych niezniszczone przez człowieka. Widać jednak również, że po opuszczeniu obszarów objętych ochroną wilkom czy nawet niedźwiedziom grizzly grozi śmierć z ręki człowieka.

Wilk został zastrzelony w Montanie, gdzie polowanie na wilki jest dopuszczalne, ale musi się mieścić w ustalonych kwotach. Zgodnie z takim systemem sezon polowań jest zamykany, gdy zostanie odstrzelona określona liczba zwierząt.

Alberta nie wyznacza liczby wilków do odstrzału. Sezon polowań zaczyna się od początku września i trwa do maja lub czerwca, w zależności od lokalnej jednostki zarządzającej odpowiedzialnej za ochronę przyrody.
1 KOMENTARZ