Spotkaliśmy się w Londynie o 13: 00 pod Ambasadą RP na siódme obchody Upamiętnienia Ofiar Stanu Wojennego. Zabrzmiały pieśni – Bogurodzica, Suplikacja Święty Boże, Pieśń Konfederatów Barskich, Rota. Wojownicy Maryi nie mogli być z powodu uroczystości w tym samym czasie, ale użyczyli nam Flagi Maryi, także Szymon (Brygada Zagranica) nie dotarł z powodu choroby, jego przemówienie odczytał Krzysztof, a Adama Słomki – Radek.

Modlitwę za zmarłych poprowadziła Elżbieta Listoś (Koło Myśli Niezależnej).

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

PRZEMOWIENIA

SZYMON –ONR MANCHESTER

Czołem!

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim zebranym za Waszą dzisiejszą obecność w tym miejscu. W obecnych czasach to niezmiernie istotne byśmy potrafili wznosić się ponad marazm i wygodę, choćby poprzez takie właśnie uczestnictwo wydarzeniach istotnych dla naszej diaspory w Wielkiej Brytanii – dziękuję.

Zebraliśmy się tu by w ten symboliczny sposób przypomnieć światu o wydarzeniach z grudnia 1981 roku – wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Właśnie tak, jako Polacy oddajemy hołd i czcimy pamięć o ofiarach tego strasznego okresu naszej narodowej historii. Kilkadziesiąt osób zabitych, tysiące internowanych, do tego jeszcze więcej złamanych ludzkich życiorysów i zniszczonych relacji. To wszystko efekt działań ówczesnej władzy, która zdołał do tego poziomu skłócić i podzielić Polaków, by doprowadzić do rozlewu krwi w wojnie państwa z jego własnymi obywatelami. Niech pamięć o czołgach na ulicach i czerwonej krwi na białym śniegu, nie pozwoli nam znów dać się podzielić do takiego stopnia. Niech poświęcenie ludzi tamtego czasu, będzie dla nas przestrogą. Zwłaszcza dziś, gdy nasza Ojczyzna znów stoi w obliczu ataków zewnętrznych i wewnętrznych, których głównym celem jest dalsza polaryzacja naszego społeczeństwa i doprowadzenie do kolejnej wojny polsko-polskiej w takim czy innym wydaniu.

Pamiętajmy, że pamięć o poświęceniu minionych pokoleń, nakłada na nas obowiązek dbania o los tych przyszłych. Zrobić to możemy jednak tylko wspólnie, zjednoczeni i gotowi do codziennej pracy. Tak w kraju jak i poza jego granicami.

Czołem Wielkiej Polsce!

RADOSŁAW KORZENIEWSKI  – KLUB GAZETY POLSKIEJ W LONDYNIE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Przyjaciele!

 Jesteśmy tutaj nie tylko po to, by pamięć o zbrodniach reżimu satelitarnego państwa, jakim była PRL, nie uległa zapomnieniu. Jesteśmy tu głównie po to, by oddać hołd milionom bohaterów, członkom Solidarności, którzy mieli odwagę, niesieni Duchem Bożym i pragnieniem Wolności, przeciwstawić się złu, nieuczciwości i niesprawiedliwości.

 13 Grudnia 1981 reżim generałów i zdrajców spod niekonstytucyjnego znaku WRON dokonał napaści na Naród polski, terrorystycznego ataku na naszą wolność, na nasze pragnienie życia w sprawiedliwym i zanurzonym w Bogu kraju, jakim Polska była przez wieki. Ponad dziesięć tysięcy aresztowanych, kilkadziesiąt osób zamordowanych i miliony zastraszonych i upokorzonych, to cena utrzymania się u władzy uzurpatorów, żerujących na Narodzie polskim.

Stan Wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. Ponad półtora roku trwała gehenna polskiego Narodu. Ale to cierpienie, trwało dłużej, w pewnym wymiarze trwa nadal. Ta napaść, to akt przerażenia zdrajców, czołgi, milicyjne nękanie i propaganda nieustannie zatruwająca umysły i dusze Polaków. Stan wojenny to również bohaterstwo tych, którzy czynnie i werbalnie przeciwstawili się tchórzliwej i zbrodniczej władzy. Tuż po stanie wojennym, 19.10.1984 roku zamordowano jednego z takich Niezłomnych Żołnierzy Wolności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana Solidarności. Zamordowano Go w okrutny sposób, znęcając się wyrywaniem paznokci, łamaniem kości, biciem. Ówczesna władza ustami moralnego zwyrodnialca Jerzego Urbana ukryła i zakłamała prawdę o tej zbrodni chroniąc generała Kiszczaka i podległy mu aparat przemocy. Ta zbrodnia obrazuje, czym był PRL i kim byli służący mu partyjni aparatczycy.

 Polski Naród, oddając się w ręce opatrzności i opiekę swojej Królowej Marii Matce Bożej, nigdy nie zatracił ducha wolności. Rok 1989 przyniósł nam nadzieję, ale, po trzydziestu latach wiemy, że ta wolność była złudna, okrojona “grubą kreską”, którą komuniści naznaczyli wraz z płatnymi zdrajcami takimi jak Wałęsa, Geremek, Kuroń, Michnik. Do dzisiaj płacimy za ten podstępny i karygodny akt morderców i złodziei Polski, którzy teraz wraz z tzw. opozycją gardząc Polską racją stanu, służą niemieckim eurokratom i niszczą konkurencyjność polskiej gospodarki dla zachowania nieuprawnionych majątków i wpływów.

 Stan Wojenny będzie trwał, dopóki nie odetniemy się od polityki grubej kreski i nie usuniemy z polskiej polityki uzurpatorów, pseudo patriotów, fałszywej opozycji, tchórzy. Wielu zdrajców ukrywa się dzisiaj w urzędach, sądach i służbach, prowadząc nieustanny sabotaż Państwa. Parafrazując słowa św. Jana Pawła II, Papieża Polaka: Polska nie jest nam dana, ale jest nam zadana i możemy ją utracić! W przededniu tej szczególnej rocznicy 13 Grudnia apeluję: Niech ta codzienna troska o Ojczyznę, nie będzie dla nas trudem, niech jest zaszczytnym obowiązkiem!

Maryjo Królowo Polski, Jestem! Pamiętam! Czuwam!

KRZYSZTOF – KOMITET OBRONY POLSKI- WIELKA BRYTANIA

ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Ile było ofiar Stanu Wojennego? Szacuje się ze bezpośrednio zamordowanych około 100, nie biorąc pod uwagę tych, którzy zmarli przez brak medycznej pomocy po zamknięciu linii telefonicznych i po zablokowaniu środków komunikacji; 10 000 internowanych przez mafię WRON, ponad 11 000 zarzutów procedowanych w trybie doraźnym prowadzącym do więzienia. Przeciwko społeczeństwu użyto całej siły komunistycznego państwa. Stan wojenny wprowadzało 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB. Wyposażono ich w 1400 czołgów oraz blisko 2 tys. transporterów opancerzonych. Zastosowano terror, represje, czystki i kłamstwa propagandy, niszcząc społeczeństwo, miały miejsce samobójstwa i urazy na cale życie. Głównym narzędziem nielegalnej władzy był strach i przemoc.

Z perspektywy 40 lat, mimo że sprawcy nie zostali rozliczeni, mimo zdrady przywódców, wyłania się ruch oporu, bo podczas zastosowania piekielnej machiny terroru, Polacy jednak nie poddali się, walczyli z reżymem, powstało społeczeństwo podziemne, miały miejsce strajki, manifestacje, kolportowano zakazane wydawnictwa, afisze, i były spontaniczne akcje.

Przetrwaliśmy i zawsze przetrwamy.

Zapalmy Światło Wolności! Cześć i Chwała Bohaterom!

ADAM SŁOMKA, KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGLEJ( Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich)

Szanowni Państwo!

Podtrzymywanie pamięci o zbrodniach stanu wojennego junty Jaruzelskiego jest naszym obowiązkiem.

W pamiętnym grudniu 1981 r. miałem 17 lat i byłem łącznikiem Konfederacji Polski Niepodległej do strajkujących zakładów na terenie Śląska. Wyłączone wszystkie telefony w PRL przez komunistów spowodowały, iż rola łącznika z wiadomościami stała się bardzo istotna. Przy okazji warto przypomnieć, iż poza setką zamordowanych z premedytacją patriotów przez SB i ZOMO, także dodatkowe tysiące bezimiennych Polaków straciło życie i zdrowie, gdy przez wiele tygodni nie można było wezwać pomocy medycznej do chorych z racji wyłączonych telefonów.

Od 30 lat zbrodnie komunistyczne stanu wojennego i okresu stalinowskiego nadal pozostają bezkarne. W sytuacji jawnego bezprawia trwającego dzięki zmowie wszystkich elit władzy z Magdalenki powołaliśmy wraz z Kornelem Morawieckim, Kazimierzem Świtoniem i Stefanem Melakiem: CENTRUM ŚCIGANIA ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH.

Centrum Ścigania Zbrodniarzy PRL zorganizowało trwające przez rok miasteczko protestu weteranów pod Sądem Najwyższym. Sądem pełnym zbrodniarzy komunistycznych, naszych oprawców z Prezesem Józefem Iwulskim na czele.

W dniu dzisiejszym w Warszawie CENTRUM ŚCIGANIA ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH organizuje wiec na rzecz przeprowadzenia dekomunizacji.

Do dzisiaj kluczowe stanowiska w polskiej polityce, dyplomacji, mediach, samorządzie, organach wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa piastują niezdekomunizowani funkcjonariusze totalitarnego reżimu. Dzieje się tak mimo a nawet wbrew obietnicom wyborczym kolejnych ekip prawicy zmowy okrągłego stołu. Niezałatwione sprawy powracają jak zły sen. Pokazuje to obecnie kasta sędziów zbrodniarzy stanu wojennego. Aby przeprowadzić dekomunizację trzeba współpracy świadomych patriotów z bardzo różnych środowisk.

Za taki dobry przykład współpracy i aktywności z Londynu serdecznie Państwu dziękuję.

Życzę wytrwałości i niezłomności

Adam Słomka, Katowice, Kopalnia Wujek, grudzień  2021

OGLOSZENIE

W 40 rocznicę bezkarności zbrodni stanu wojennego w niedzielę 12 XII 2021, zapraszamy na przemianowanie alei Armii Ludowej na OFIAR STANU WOJENNEGO. Wiec na rzecz przeprowadzenia DEKOMUNIZACJI rozpoczniemy o godzinie 18.00 w Warszawie obok Ronda Jazdy Polskiej (przy Klubie Riviera Remont).Zapraszają: Stowarzyszenie Weteranów NIEZŁOMNI – Zygmunt Miernik, Konfederacja Polski Niepodległej – Jarosław Rolewski, Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich – Adam Słomka.

Krzysztof Jastrzembski, Londyn