Sąd najwyższy Kolumbii Brytyjskiej odrzucił wniosek hodowców norek o wprowadzenie okresu przejściowego i wstrzymanie zakazu rozmnażania zwierząt na czas rozpatrywania petycji złożonej przeciwko rządowi prowincji. Norki rozmnażają się w marcu. Jeśli sąd rozpatrzy petycję w późniejszym czasie i uzna racje hodowców, wznowienie działalności w 2023 roku może być niemożliwe ze względu na brak młodych z 2022.

Sędzia Carol J. Ross stwierdziła jednak, że jakkolwiek należy odpowiedzieć na bardzo ważne pytania, to rząd decydując o wygaszeniu działalności farm działał w najlepszym interesie publicznym. Przyznała, że farmerzy dowiedli, iż zakaz może wyrządzić nieodwracalne szkody w ich hodowlach. Jednocześnie przyznała, że żaden wariant wirusa nie wywodzi się z norek, pozostaje jednak możliwość mutacji w tym rezerwuarze, co mogłoby prowadzić do nowej fali COVID-19 i potencjalnych katastrofalnych skutków dla gospodarki.

Ministerstwo rolnictwa Kolumbii Brytyjskiej ogłosiło w listopadzie, że posiadanie żywych norek na farmach po kwietniu 2023 będzie zakazane, a po dwóch latach cały sektor hodowli zostanie zwinięty. Rząd uzasadniając decyzję powoływał się na doniesienia o tym, że farmy norek mogą być rezerwuarami COVID-19.

Poniżej kontynuacja tekstu

Canadian Mink Breeders Association wraz z BC Mink Producers Association w odpowiedzi złożyły wniosek o przeprowadzenie rewizji sądowej decyzji. Stowarzyszenia podkreślały, że rząd zdecydował się na trwałe wygaszenie sektora produkcji rolnej bez dogłębnego rozpatrzenia ryzyka związanego z hodowlą norek. Ich zdaniem takie postawienie sprawy narusza zasady handlu międzynarodowego, który leży w gestii rządu federalnego. Poza tym całkowita likwidacja hodowli norek jest nieracjonalna.

Ministerstwo rolnictwa wydało oświadczenie, w którym napisało, że akceptuje decyzję sadu. Powtórzyło, że plan likwidacji farm norek w prowincji opiera się na zaleceniach ekspertów z zakresu zdrowia publicznego. Zapewniło, że chce pomagać hodowcom w przejściu na inny rodzaj hodowli lub rozpoczęcie innej działalności.

Nowa Szkocja w listopadzie 2022 roku ogłosiła z kolei, że planuje szczepienie norek przeciwko COVID-19. Kolumbia Brytyjska uważa jednak, że trzeba by było mieć pewność co do skuteczności szczepień u norek.