W poniedziałkowy wieczór w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze odbył się wernisaż wystawy IPN Szlaki nadziei. Odyseja Wolności o polskich losach podczas II wojny światowej. Z wystawą przyjechała delegacja IPN w tym wiceprezes tej instytucji prof.- Karol Polejowski. Pytamy do kogo skierowana jest wystawa, czy będzie prezentowana w bardziej “publicznych” miejscach w Kanadzie, jak biblioteki, jaki jest stan współpracy ze stroną ukraińską w kwestii ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, gdzie zgłaszać przypadki dyfamacji Polski i Polaków, gdzie oddawać pamiątki i opowiadać historie polskich tułaczy. Adam Siwek Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa zapraszał również do informowania o grobach polskich bohaterów, IPN prowadzi katalog i w sytuacjach zaniedbania może interweniować. Wystawa czynna jest w Centrum przez tydzień ale zostaje w Kanadzie i być może będzie też prezentowana w Muzeum Wojny w Ottawie.