Według Der Spiegel podczas tajnego spotkania, które odbyło się w tym tygodniu w Bundestagu, wywiad zagraniczny poinformował polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo że ​​Ukraina codziennie traci „trzycyfrową liczbę żołnierzy”. Raport nie precyzuje, w jaki sposób liczone są straty i czy obejmują one rannych i wziętych do niewoli.

Straty te poniesiono w Bachmucie, strategicznie ważnym mieście w obwodzie donieckim, donosi Spiegel .

Niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza ostrzegła, że ​​jeśli Rosjanie zajmą Bachmut, będzie to miało poważne konsekwencje, ponieważ da Rosji możliwość ataku

Poniżej kontynuacja tekstu

16 stycznia brytyjski wywiad zauważył , że dwa główne szlaki zaopatrzeniowe Ukrainy do Bachmutu znajdują się pod rosnącą presją.