Rząd federalny zniszczył prawie jedną trzecią wszystkich dawek szczepionki COVID-19, które trafiły do jego zapasów, po wydaniu  łącznej kwoty 10,6 miliarda dolarów na ich zakup.

Informacje przedstawione przez rząd w dochodzeniu ministerstwa w dniu 8 kwietnia zawierają zestawienie każdej dawki zakupionej, podarowanej i zniszczonej, wymienionej według producentów i rodzajów produktów.
Public Services and Procurement Canada (PSPC) twierdzi, że w ramach umów zakupu z wyprzedzeniem  zakupiono łącznie 353,5 miliona dawek, co wystarczyłoby do zaszczepienia każdego Kanadyjczyka ponad osiem razy.

Wiele dawek nigdy nie zostało dostarczonych. Wiele dawek nie trafiło jeszcze do zapasów federalnych lub zostało skonfiskowanych.

Na dzień 6 lutego Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego (PHAC) odnotowała 252 090 980 dawek szczepionki.

Agencja stwierdza w dokumencie dochodzenia, że dostarczone informacje nie uwzględniają nowych dawek, które mają zostać dostarczone po lutym. Nie obejmuje również dawek znajdujących się w inwentarzu federalnym, które nie zostały rozprowadzone, przekazane lub zniszczone.

Z 252 milionów dawek ponad 138 milionów zostało rozdystrybuowanych w kraju, prawie 29 milionów zostało przekazanych za granicę, a prawie 74 miliony zostało zniszczonych. Zniszczenia, spowodowane wygaśnięciem lub przekroczeniami łańcucha chłodniczego, wpłynęły na 29 procent wszystkich dawek.

Rząd ujawnił tę informację w odpowiedzi na pytanie konserwatywnego posła Deana Allisona.  Allison poprosił o kwoty, które Ottawa zapłaciła producentom szczepionek, ale nie podano tych liczb, a rząd powołał się na poufność umowy.

Biuro Audytora Generalnego przeprowadziło audyt zamówień na szczepionki w 2022 r. i oszacowało koszt jednej dawki na około 30 USD.
Na podstawie tych szacunków Ottawa wydałaby ponad 10,6 miliarda dolarów na 353,5 miliona dawek szczepionki przeciwko COVID-19, z czego ponad 2,2 miliarda dolarów zmarnowano na zniszczone dawki.