Tuesday, November 30, 2021
video

Bacz­ność! Do Hymnu!

W ramach akcji wspólnego śpiewania polskiego hymnu, w środę wieczorem o godz. 20.00 czyli 2 nad ranem czasu polskiego 11 listopada na parkingu kościoła...
video

Pol­ska ocza­mi Kana­dyj­czy­ka z Toronto

Polacy bardzo często nie wiedzą co posiadają. Przedstawiamy Państwu rozmowę z Fernando da Silva, Kanadyjczykiem pochodzenia portugalskiego, urodzonym, w Toronto, który od trzech lat...
video

Lek­kie otrzeźwienie

W przeciwieństwie do Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Quebec postanowiły nie wprowadzać przymusu szczepień dla pracowników służby zdrowia - doniesienia te w kolejnym wideofelietonie komentuje...
video

Zapal znicz dla boha­te­ra Toron­to 2021

Znicz dla bohatera Toronto 2021 - 31 października towarzyszymy z kamerą harcerzom na cmentarzu Park Lawn w Etobicoke, gdzie spoczywa kilkuset zasłużonych Polaków.
video

Wszyst­kich Świę­tych i Halloween

Halloween i Wszystkich Świętych dwa dni, które pozwalają nam z całą dokładnością dostrzec różnicę między pogaństwem a chrześcijaństwem, między modlitwą wstawienniczą, "a trick or...
video

Na jakie wyjąt­ki może­my liczyć? Roz­ma­wia­my z mec. Mar­kiem Malickim

O możliwych wyjątkach od obowiązku szczepień narzuconego w wielu przedsiębiorstwach Ontario rozmawiamy z Mecenasem Markiem Malickim z kancelarii Malicki Sanchez Law znanym prawnikiem i...
video

Czy zdo­ła­my się podnieść?

Czy będziemy żyć z inflacją? O sytuacji gospodarczej rozmawiają Janusz Niemczyk i Andrzej Kumor.
video

A Kumor — Na stra­ży przy ubikacji

Andrzej Kumor w kolejnym wideofelietonie, tym razem o uczynieniu z właścicieli restauracji wykonawców zarządzeń antycovidowych
video

“Spi­ra­la Zwy­cię­stwa” ma już cokół

We wtorek przy Centrum Jana Pawła II w Mississaudze stanął cokół "Spirali Zwycięstwa" https://www.goniec.net/2021/07/08/spirala-zwyciestwa-rozpoczecie-budowy/     ;(
video

Czy war­to uczyć się polskiego?

Przy okazji kolejnego Polonijnego Dnia Dwujęzyczności 17 października 2021 roku, rozmawiamy z organizatorami, nauczycielami, uczniami i gośćmi w trakcie obchodów w Parku Paderewskiego w...