Saturday, May 28, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 18/2022

        W tym samym czasie, jak był pan tu w Wilnie na mszy z polskim konsulem, w Barry’s Bay na tym zdjęciu usunięto polską flagę...

Listy z nume­ru 17/2022

MÓWIŁY JASKÓŁKI: NIC NIE WARTE SPÓŁKI - to pierwsza, natychmiastowa reakcja po spojrzeniu na mapę z pierwszej strony Gońca #16 (21-27 kwietnia 2022).         Jak się...

Listy z nume­ru 16/2022

Szanowny Panie Redaktorze,         “Z jednego źródła nie może wypływać gorzka i słodka woda”, więc mnie dziwi, że “C-19 histeria” była przez Pana poddana krytyce z...

Listy z nume­ru 15/2022

Był miernym ambasadorem nic nie zrobil dla  Poloni  i nazwać go ”eminencja” jest  nie na miejscu.         A ten R. to cwaniak. Dzięki takim cwaniakom nie...

Listy z nume­ru 14/2022

Pytanie do Board of Directors dot. Odziału CU w Milton to bcc: redakcja Szanowny Panie/Pani,         Odwiedziłam oddział CU w Milton tj. oddział, który został przeniesiony z Centrum...

Listy z nume­ru 13/2022

        Napisałem do prezydenta Dudy, bo to bojący Andrzejek, prosiłam go, żeby się wstawił za Polonią i w obronie praw deptanych przez Trudeau,  a ten...

Od Czy­tel­ni­ka: Czy świat zwa­rio­wał? Więk­szość dzie­ci w maskach

Ciekawa obserwacja. Jak wiadomo od wczoraj, cytuje, info ze szkoly: "Based on the updated guidance issued by the Government of Ontario, masking, social distancing, cohorting...

Listy z nume­ru 11/2022

       Panie Żełeński, dziękuje pan Polakom za pomoc Ukraińcom. Ok...         Polacy są wspaniali - Czyż nie??? Zawsze tacy byliśmy choć nas nienawidziliście, a Polacy podali wam niewdzięcznikom...

Listy z nume­ru 10/2022

Szanowny Panie Kumor,         Oglądam regularnie Pańskie programy na YouTube. Pana wywiad z Panem Januszem Niemczykiem zakończony nakreśloną przez Niego z radością zycia figurą orła pozostanie...

Listy z nume­ru 9/2022

        Pan Andrzej Kumor - Jestem pod wielkim wrażeniem świetnego reportera!!!         Ta relacja z Ottawy z bardzo trafnym i prawdziwym komentarzem to wspaniała praca Dziękuję Bardzo....