Saturday, May 28, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 43/2021

Good evening,         I hope all is good! It was not my agenda to work this e-mail. However some people may find my e-mail very interesting.         In...
video

Ste­fan Komar: The­re MUST be a strong and swift reac­tion to eth­nic hatred and...

On May 24, 2021, on the Anderson Cooper show, United States Congressman Stephen Cohen from Tenessee made the following outrageous, and hateful, anti-Polish statement...

Pocz­ta z nume­ru 34/2019

Szanowny Panie Andrzeju, W ostatnim 33 numerze “Gońca” przeczytałem ponownie z wielkim zainteresowaniem Pański wywiad przeprowadzony z śp. p. por. Tadeuszem Siemiątkowskim już przed 26...

Listy z nume­ru 17/2022

MÓWIŁY JASKÓŁKI: NIC NIE WARTE SPÓŁKI - to pierwsza, natychmiastowa reakcja po spojrzeniu na mapę z pierwszej strony Gońca #16 (21-27 kwietnia 2022).         Jak się...

Kore­spon­den­cja z Gdyni

W Gdyni ulice wyludnione Ruch samochodowy minimalny. Restauracje zamknięte z opcją usługi na wynos. Kilka dni w sklepach była panika. Wydaje mi się że się...

Kart­ka z Pozna­nia od naszej Czytelniczki

W Polsce grzyby obrodziły i jak widać na fotografiach, na osiedlowym ryneczku Poznania się pojawiły. - nadesłała Małgorzata Kossowska

Listy z nume­ru 30/2019: Modli­twa o Miło­sier­dzie, Nawró­ce­nie Jed­ność i Patrio­tyzm w Pol­skim Narodzie 

Boże, Ojcze całej ludzkości, wiemy że Twoja Opatrzność losami narodów kieruje, prosimy udziel nam swej łaski, abyśmy dążąc do złączenia się z Tobą we...

Życze­nia dla Ojców Obla­tów Maryi Niepokalanej

Kościół – wspaniałe dziedzictwo Zbawiciela – nabyte przez niego za ceną krwi przeżywa dziś trudny czas. Nowy proces ewangelizacji – prowadzonej przez kapłanów – naszych...

List Pre­ze­sa ZChR

Warszawa, 25 marca 2020 roku W załączeniu przekazuję dzisiejszy list Prezesa Zjednoczenia, eurodeputowanego VI kadencji, dr. Bogusława Rogalskiego do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego w sprawie niekonsekwentnych...

Będzie­my gło­so­wać choć­by na same­go dia­bła, ale nie na nich…

Witam Pana Panie Andrzeju Rozmawiałem z Panem odn. telefonów z biura PC. party Jak zwykle dzwonią żeby ich wspierać finansowo, ale tym razem to już przegięli. Wszystko...