Tuesday, November 30, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 11/2020

Ustawa wprowadzona przez rząd, przegłosowana większością sejmową i podpisana przez Andrzeja Dude rażąco narusza interes Narodu Polskiego. Zrobimy wszystko, by zaskarżyć i powstrzymać te...

Listy z nume­ru 40/2019

Już niedługo wybory w Polsce LECZ nasz Konsulat w Toronto jest „zakneblowany” od paru dni, jako, że telefony nie działają z powodu awarii tj...

Listy z nume­ru 28/2020

Wybory Prezydenckie 2020: prośba o pilną interpretację prawną Szanowni Państwo, Otrzymałam informację o licznych przypadkach niedoręczenia pakietów wyborczych w II turze Wyborów Prezydenckich 2020 wyborcom z...

Ludz­ki wymiar apar­the­idu sani­tar­ne­go w Ontario…

Oto list od jednego z naszych Czytelników: Panie Andrzeju, Moja żona pracuje w uniwersyteckim szpitalu od dwudziestu lat jako Respiratory Therapist, na oddziale covidowym, od kiedy...

Listy z nume­ru 38/2019

Amazon fires nothing but another hysterical scare story from the fake news media; in truth, the number of fires is FALLING – NaturalNews.com         Panie Andrzeju Dzięki...

Listy z nume­ru 44/2021

Panie Andrzeju!         Jestem z Panem od początku (jeszcze od czasów Gazety, gdzie Pan pisał,) I mam do Pana ogromny szacunek, za to co Pan robi....

Cha­os na lot­ni­sku Pear­so­na i na lot­ni­skach w USA

14 marca przylatując z Polski do Toronto spotkałam się z "trójwymiarowym " chaosem na lotnisku. Duże kolejki, jedno zwężone wyjście dla setek przyjezdnych, głowa przy...

Listy z nume­ru 18/2020

        Materiał uzupełniony - Informacje o kandydacie na prezydenta ułatwiające racjonalne podjęcie decyzji w czasie głosowania - materiał do dyskusji 1/ życiorys - zwłaszcza wykształcenie, doświadczenie...
video

Pomoc dla Micha­sia z Polski

Hi panie Andrzeju Może by w Gońcu ogłosić pomoc dla Michasia z Polski poniżej link i tam jest numer konta bo się pytałam Faktów ....

Listy z nume­ru 30/2020

        Poniższy list dotyczy informacji o astronomicznych cenach opłat za parkowanie wprowadzonych dla osób spoza miasta przez burmistrza Barrie Joanna Gerber Ja akurat jestem z Barrie. I...