Sunday, May 22, 2022

„Nie mia­łeś wybo­ru”: Pro­jekt reje­stru­je histo­rie Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy kie­dyś żyli w socja­li­zmie, lub komunizmie

Wenezuelski działacz na rzecz praw człowieka Rodrigo Diamanti został zmuszony do opuszczenia swojego kraju po tym, jak został arbitralnie zatrzymany, porwany i grożono mu...

Mał­pia ospa dotar­ła do Quebecu

W Quebecu podejrzewa się u kilkunastu osób zakażenie małpią ospą – chorobą, która zaczyna szerzyć się w Europie. Przypadki choroby odnotowano w kilku krajach,...

Otta­wa nie spie­szy się z luzo­wa­niem pro­ce­dur lot­ni­sko­wych, a waka­cje tuż tuż…

Kanadyjskie lotniska domagają się od rządu dalszego łagodzenia obostrzeń covidowych. Wymagane kontrole związane z koronawirusem prowadzą do powstawania olbrzymich kolejek. Tymczasowa przewodnicząca rady kanadyjskich...

Kana­dyj­ski rząd pla­nu­je chiń­skie roz­wią­za­nia; cyfro­we doku­men­ty toż­sa­mo­ści oraz roz­po­zna­wa­nie twa­rzy na lotniskach

  Rząd Trudeau ogłosił, że współpracuje z liniami lotniczymi w celu rozważenia wymogu „posiadania cyfrowego dokumentu tożsamości” opartego na danych biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy,...

Jason Ken­ney ustą­pił ze sta­no­wi­ska pre­mie­ra Alberty

Premier Alberty Jason Kenney powiedział, że 18 maja rezygnuje ze stanowiska lidera Zjednoczonej Partii Konserwatywnej ( UCP ), pomimo otrzymania 51,4% poparcia partii w...

Pro­ku­ra­tor chce, by Tama­ra Lich wró­ci­ła do więzienia

Prokuratorzy  twierdzą, że organizatorka protestów w Ottawie, Tamara Lich, powinna wrócić do więzienia, ponieważ łamie warunki zwolnienia za kaucją, poprzez kontynuację wsparcia dla Konwoju...
video

Była bur­mistrz Mis­sis­sau­gi wspie­ra Douga Forda

Jedna z najbardziej znanych i wpływowych mieszkanek Mississaugi po raz kolejny poparła Douga Forda na premiera Ontario. Hazel McCallion poparła lidera  PC w filmie video,...

Ceny rosną na potęgę

W kwietniu niemal wszystko w sklepach spożywczych drożało. Statistics Canada podało w środę, że indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w kwietniu o...

Dru­gi dzień wizy­ty Karo­la i Kami­li w Kanadzie

W poniedziałek książę Karol i księżna Kornwalii, Kamila, uczestniczyli w nabożeństwie w ukraińskiej katedrze w Ottawie. Po modlitwie para książęca spotkała się z rodziną...

Pry­wat­ność to prze­ży­tek, wszę­dzie nas śledzą

Technologie śledzące stały się tak powszechne, że Kanadyjczycy praktycznie stracili rozeznanie, jakie informacje o nich są zbierane i do czego się je potem wykorzystuje,...