Sunday, October 17, 2021

Onta­rio: Od piąt­ku pasz­por­ty szcze­pion­ko­we w smartfonach

Mieszkańcy Ontario od piątku będą mogli  pobierać swoje  zaświadczenia z kodem QR potwierdzające szczepienia. Tylko osoby urodzone od stycznia do kwietnia były w stanie pobrać...

Puro­la­tor przyj­mu­je do pracy

Purolator Inc. zatrudni tysiące nowych pracowników i zwiększa liczbę pojazdów w swojej flocie, aby poradzić sobie z najbardziej pracowitym sezonem świątecznym. Firma  której większość należy...

Prze­pra­sza, bo to nie był covid

Główny lekarz Alberty wygłosił publiczne przeprosiny w czwartek po tym, jak  na początku tego tygodnia, poinformowała że ​​14-letni chłopiec z innymi schorzeniami zmarł na...

Bez peł­ne­go zaszcze­pie­nia nie odwie­dzisz cho­re­go w szpitalu

Kilka szpitali w Ontario wprowadza obowiązek szczepień dla odwiedzających Uniwersytecka Sieć Zdrowia w Toronto, która wprowadziła już obowiązek szczepień dla personelu, wykraczający poza dyrektywę prowincjonalną,...

Quebec: Osta­tecz­ny ter­min zwol­nie­nia nie­zasz­cze­pio­nych przesunięty

Minister zdrowia Quebecu Christian Dubé przedłużył w środę o 30 dni termin wymogu szczepień pracowników służby zdrowia w prowincji. Na konferencji prasowej Dube poinformował, że...
video

Wyrok sądu pozba­wił pasto­ra Paw­łow­skie­go moż­li­wo­ści kry­ty­ki poli­ty­ki rządu

Sędzia z Alberty postanowił nie orzekać kary więzienia w przypadku pochodzącego z Polski pastora Artura Pawłowskiego pomimo żądania prokuratury wyznaczenia mu miesięcznej kary więzienia...

Kame­ra przy­kle­jo­na do foki odna­le­zio­na na dnie oce­anu po 3,5 roku

Naukowcy z Halifaksu odzyskali po trzech i pół roku zaginioną kamerę, która była przymocowana do grzbietu foki szarej. Kamera odczepiła się i od 2018...

Cana­dian Taxpay­ers Fede­ra­tion: Nawet w cza­sie pan­de­mii biu­ro­kra­ci dosta­ją podwyżki

Canadian Taxpayers Federation (CTF) komentując ostatnie dane o zatrudnieniu przedstawione przez Statistics Canada zauważa, że może i w sektorze publicznym miejsc pracy przybywa, ale...

Shop­pers dostar­czy bez­płat­ne pod­pa­ski do szkół

Shoppers Drug Mart będzie oferował uczniom bezpłatne produkty higieniczne do używania w czasie menstruacji. Minister edukacji Stephen Lecce ogłosił, że ma to na celu...

Od listo­pa­da USA otwo­rzą gra­ni­cę lądo­wą dla zaszcze­pio­nych Kanadyjczyków

W pełni zaszczepieni Kanadyjczycy będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych na lądowych i promowych przejściach granicznych od początku listopada. Niezaszczepieni nadal będą mieli zakaz wjazdu...