Friday, May 20, 2022

Anna Psu­ty: Kaszu­by w Kana­dzie będą nadal tęt­nić pol­sko­ścią ku chwa­le Bożej i pożyt­ko­wi ludzi.

JE biskup Michael Mulhall jeszcze pełniący obowiązki w diecezji Pembroke, zmienił decyzję: Msze św. w “Katedrze pod Sosnami” będą się odbywały przez całe lato (zgodnie z wytycznymi...
video

Wyru­szy­li

Konwój z pomocą od Polonii wyjechał z Mississaugi do Ottawy o godz. 5.rano w sobotę.
video

Kana­dyj­skie Kaszu­by Akcja Let­nia ZHP­pgK 2019 — rela­cja filmowa

Kilka zdjęć z sobotniego ogniska harcerskiego i kominka zuchowego. W tym roku w relacji filmowej harcerze szczepu "Bałtyk".
video

Obcho­dy rocz­ni­cy zdo­by­cia Mon­te Cas­si­no — Kanada

W parku Paderewskiego w Vaughan na północ od Toronto w niedzielę 30 maja odbyły się obchody 77 rocznicy zdobycia Monte Cassino, obchody obecnością swoją...

Cen­trum potrze­bu­je wsparcia

        Polskie Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II w Mississaudze zaczyna powoli otwierać się po pandemii miejmy nadzieję, że pomimo licznych ograniczeń związanych ze...

List popar­cia Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej Okręg Toron­to dla dzia­łal­no­ści Radia Mary­ja i o. Tade­usza...

Szanowni Państwo, Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę...
video

o.Janusz Bła­że­jak o odwo­ła­niu Mszy św

Proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze o nowych rozporządzeniach kościelnych związanych z epidemią nowego koronawirusa. Czy można przyjść do kościoła, co z udzielaniem...

Pomoc dla Ukrainy

  Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej, polonijna fundacja, która może przekazywać fundusze poza granice Kanady, ogłasza zbiórkę pieniędzy w ramach akcji: „POMOC DLA UKRAINY”. Wobec cierpień ludności...

Ukra­inian War Pho­to­gra­phy Exhi­bi­tion Laun­ching At Toron­to City Hall To Mark Euro­pe­an Uni­ty Day

TORONTO- A new major exhibition featuring recent images from the war in Ukraine will be launched in Toronto’s City Hall on May 7th, 2022...

231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 231 Anni­ver­sa­ry of the Polish Con­sti­tu­tion of May...

Minęło 231 lat od Uchwalenia Konstytucji 3-cio Majowej. Musimy z dumą podkreślić, że była ona dziełem wyjątkowym w tych trudnych dla Polski czasach. I choć...