Tuesday, June 28, 2022

Gmi­na 1 ZNPwK: Pod­czas pre­lek­cji Pol­ska-Ukra­ina zebra­no 292 dol. dla Pola­ków na Kresach

Szanowni Państwo, Zgodnie z ustaleniami chciałbym poinformować wszystkich uczestników prelekcji " Polska - Ukraina , uchodźcy ukraińscy a polska racja stanu " , która odbyła się...
video

Dla­cze­go wła­dze RP nie inter­we­niu­ją w spra­wie zaka­zu wyjaz­du do Pol­ski nie­zasz­cze­pio­nych Polaków?

Kanada, wbrew jakimkolwiek zasadom zdrowego rozsądku i wiedzy medycznej zakazuje osobom niezaszczepionym, które mają status rezydenta w tym kraju podróży drogą lotniczą oraz pociągami,...

40. Pie­sza Pielgrzymka

40. Piesza Pielgrzymka Serdecznie zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland w dniach od 8 do 14 sierpnia br. Pielgrzymowanie jest...

Otwar­cie Muzeum Ofiar Komu­ni­zmu w Waszyngtonie

W środę, 8 czerwca 2022 roku, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wziął udział w uroczystym otwarciu Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie –...

2022 Roland Gar­ros — podsumowanie

2022 Roland Garros przeszedł już do historii. Dla nas najważniejszym wydarzeniem było oczywiście zwycięstwo Igi Świątek w turnieju kobiet. Przypomnijmy, że w sobotnim finale Polka...
video

Jubi­le­usz 35 lecia kapłań­stwa o Janu­sza Bła­że­ja­ka OMI

Ojciec Janusz Błażejak OMI jeden z najbardziej zasłużonych duszpasterzy polonijnych obchodził 35-lecie kapłaństwa. Przedstawiamy relację z uroczystości, a poniżej link do wywiadu z o....

Dzień Dziec­ka w Centrum

        Po raz pierwszy po covidowej przerwie zawiadująca Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze Fundacja Maksymiliana Kolbego zorganizowała Dzień Dziecka, bawiono się...
video

Podzię­ko­wa­nia dla Dar­czyń­ców Fun­da­cji Bra­ta Alberta

Grzegorz Waśniewski od lat kwestuje na rzecz polskiej Fundacji Brata Alberta - dzisiaj podziękowanie

Koniec roku w pol­skiej szko­le im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Mississaudze

        W sobotę 28 maja w polskiej szkole im. Mikołaja Kopernika w Mississaudze odbyło się zakończenie roku szkolnego połączone z pożegnaniem klas ósmych oraz rozdaniem...

Ery­go­wa­na pierw­sza Cho­rą­giew Zako­nu Ryce­rzy Świę­te­go Jana Paw­ła II

Szanowni Państwo, W ostatnią niedzielę, nastąpił historyczny moment w Toronto, Kanada. Erygowana została pierwsza Chorągiew Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II na terenie Archidiecezji Toronto; Zakon...