Sunday, August 14, 2022

Kon­su­lat RP pro­si o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o grobach

Zapraszamy Państwa do przekazywania do Konsulatu informacji o grobach polskich weteranów na terenie prowincji Ontario, Manitoba i Saskatoon. Informacje te zostaną przekazane do ewidencji...

Ojciec Adam Filas pro­si o modlitwę!

Ojciec Adam Filas, znany polonijny pasterz, budowniczy kościoła św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton a obecnie kierujący pracami Oblackiej Prokury Misyjnej prosi o modlitewne...

Szef pol­skie­go MSZ w Toronto

W związku z konferencją Ukraine Reform do Toronto przybył szef MSZ RP Jacek Czaputowicz. Minister spotkał się również przy drzwiach zamkniętych z przedstawicielami organizacji...

Unplan­ned w Mississaudze!

Unplanned wyświetlany w Mississaudze

WIADOMOŚCI ZAKONU RYCERZY JPII

Arcybiskup Marek Jędraszewski mianowany Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Rycerzy Jana Pawła II Episkopat Polski, na 383-cim zebraniu plenarnym, 13-go czerwca tego roku, utworzył funkcję...

Wini­cjusz Gurec­ki — pogrzeb

Ostatnie pożegnanie Winicjusza Gureckiego Visitation 1535 South Gateway Rd., Mississauga, ON, L4 W 5J1 (The Simple Alternative Funeral Centre) 18:00-21:00 6 pm-9pm (Rosary at 20:00...

XLIX Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Fun­da­cji W. Rey­mon­ta im. Marii i Cze­sła­wa Sadowskich

        XLIX Konkurs Recytatorski Fundacji W. Reymonta im. Marii i Czesława Sadowskich przeszedł do historii. Moc wrażeń i przeżyć, cudowna atmosfera, gościnność i serdeczność organizatorów...
video

Pol­ski Dzień w Mis­sis­sau­dze 2019 cz.3 — ludzie

Rozmowy o kolekcjonowaniu samochodów z PRL, z właścicielem syrenki, z polskimi harleyowcami, z polskimi nauczycielkami sprzedającymi chleb ze smalcem na nagrody dla uczniów. Wywiad...