LIST OTWARTY 
  
Toronto, 12 kwietnia  2019

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni długotrwałą, nasilającą się globalną kampanią antypolską, ofensywą kłamstw, przeinaczeń faktów historycznych, insynuacji i oszczerstw pod adresem Narodu Polskiego. Nie są to działania przypadkowe. Jest to kampania długoletnia, świadomie i precyzyjnie przygotowana przez siły wrogie, za aprobatą środowisk, jeśli nie wrogich to na pewno obojętnych, dbających tylko o własne interesy. Myślę, że minęły czasy olbrzymich konfliktów zbrojnych typu I czy II Wojna Światowa, zbrojnych inwazji z użyciem broni. Najeźdźcy czy też okupanci są o wiele mądrzejsi. Te same cele można osiągnąć za pomocą misternych działań ekonomiczno-politycznych bez jednego wystrzału.

Ukoronowaniem tej bardzo złożonej i, niestety, skutecznej działalności jest uchwalenie w amerykańskim Kongresie ustawy s. 447/1226 o zwracaniu majątku bezspadkowego. Na marginesie, opinia pewnych osób ze środowiska polskiego, czy też polonijnego twierdzących, że ustawa ta nie będzie miała mocy wiążącej, jako że jest to ustawa innego państwa, mija się całkowicie z prawdą, gdyż w obecnej sytuacji geopolitycznej nasz sojusznik i jak twierdzą optymiści, „prawdziwy przyjaciel” Stany Zjednoczone, potrafią łatwo wymóc na Polakach (w domyśle – rządzie polskim) skuteczne naciski, by żądania finansowe pewnych grup zaczęły być w Polsce realizowane.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nie trzeba być ekonomicznym ekspertem aby dojść do słusznego wniosku, że byłby to koniec Polski niepodległej i suwerennej. Są to działania na szkodę Państwa i Narodu Polskiego. I tu sprecyzuję moje stanowisko: pod pojęciem Narodu rozumiem Narodu w najszerszym rozumieniu, czyli Polaków mieszkających w Polsce i rozsianych po całym świecie.

Zaniepokojenie nasze wzrasta tym bardziej, że obserwujemy bardzo słabe, nieefektywne działania, czy też ich brak, ze strony władz polskich lub przechodząc na grunt bardziej lokalny, najwyższych władz Kongresu kanadyjskiego. Sądzę, że warto powrócić do czasów, gdy Kongres Polonii Kanadyjskiej działał aktywnie i skutecznie w latach 60-tych, 70-tych, czy 80-tych, podejmując wiele inicjatyw zakończonych sukcesami dla dobra Polski, Polonii i Polaków.

Popieramy najnowszą inicjatywę Polonii amerykańskiej, mającą na celu obronę interesów Narodu Polskiego i szeroko pojętej polskiej racji stanu. Możemy różnić się w ocenach metod działania, sprawach pomniejszych, czasami trywialnych.

Przed nami sprawa ważniejsza, nadrzędna – Brońmy Ojczyzny!

Postawa bierna, bezczynność, czy jak twierdzą niektórzy, tylko obserwacja z dystansu, przy jednoczesnym braku akcji, jest najmniej skuteczna, czyli najgorsza. Pamiętajmy – „Milczenie jest znakiem zgody”. Zgody na grabież i kolejne Rozbiory! – tym razem ekonomiczne.

Będąc pod wrażeniem relacji z konferencji Pro-Polskiej z udziałem wielu przedstawicieli polskich środowisk patriotycznych, apelujemy do patriotycznej Polonii kanadyjskiej o czynne poparcie deklaracji redaktora naczelnego „Nowego Ekranu”, Zbigniewa Lipińskiego. VIDE YouTube: „Zbigniew Lipiński powołuje Ruch Obrony Majątku Narodowego”. 

Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej utożsamia się z tą deklaracją i popiera również gorąco inicjatywę powołania Ruchu Obrony Majątku Narodowego.

Polemizując z twierdzeniami niektórych środowisk polonijnych o nieingerencję w sprawy Polski z uwagi na fakt, że mieszkamy poza jej granicami, proszę o przypomnienie sobie historii Wielkiej Emigracji, dzieł Mickiewicza, Krasińskiego, czy też Norwida – poświęcenia wielu tysięcy ochotników Błękitnej Armii i znaczenia działalności Polaków na emigracji.

Chcemy Polski prawdziwie wolnej, niezawisłej i suwerennej! Obudźmy się i działajmy!


Za Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Bartłomiej Habrowski
Prezes

1 KOMENTARZ