Kardynał Burke: Opieranie się masowej imigracji muzułmanów to patriotyzm

Jak pisze Dorothy Cummings McLean na łamach Lifesite News, znany amerykański kardynał Raymond Burke w jasnych słowach przeciwstawił się masowej imigracji muzułmanów do krajów chrześcijańskich.

– Opieranie się imigracji muzułmanów na wielką skalę to odpowiedzialny patriotyzm – stwierdził w piątek Kardynał Raymond Burke, który wypowiadał się podczas sesji pytań i odpowiedzi na Rzymskim Forum Życia.

Zapytano go – w domyśle w związku z odmową przez papieża Franciszka przyjęcia na  audiencji wicepremiera Włoch Mateo Salvini – czy papież powinien odmówić błogosławieństwa politykowi, który przeciwstawia się muzułmańskiej imigracji na wielką skalę?

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Kardynał Burke dał do zrozumienia, że nie będzie komentował postępowania papieża, ale że fundamentalna kwestia dotyczy tutaj przeciwstawiania się masowej islamskiej imigracji. – Czy ktoś, kto przeciwstawia się masowej imigracji muzułmanów popełnia czyn niemoralny, a zatem czy  powinno mu się odmawiać Komunii św., czy też w jakiś sposób uznawać  publicznie za grzesznika. Burke dodał, że nauczanie Kościoła na temat imigracji, które omawiał w swoim wcześniejszym wystąpieniu, każe wspierać osoby, które nie są w stanie znaleźć dla siebie miejsca we własnym kraju. Ale to nie dotyczy imigrantów, którzy są oportunistami, a w tym szczególnym przypadku islamu, który z definicji uważa się za predestynowany do rządzenia światem. Nie trzeba być naukowcem od rakiet, by widzieć co dzieje się na przykład w Europie w krajach takich, jak Francja, Niemcy, ale również tutaj we Włoszech i co również dzieje się w Stanach Zjednoczonych – powiedział Burke.

Wskazał na książkę No go zones, gdzie wymienia się miejsca w Stanach Zjednoczonych gdzie faktycznie imigranci muzułmańscy stanowią swój własny porządek prawny; innymi słowy odmawiają uznania legalnej władzy państwa. To sugeruje, że opieranie się masowej imigracji muzułmanów powinno być chwalebnym czynem wynikającym z patriotyzmu.

Dodał, że niektórzy ludzie są autentycznymi uchodźcami; musimy ich przyjmować i pomagać w każdy możliwy sposób ale to nie dotyczy przypadku, kiedy mamy do czynienia z imigracją na wielką skalę.

Przytoczył katechizm Kościoła katolickiego z 1992 roku, który mówi, że imigranci powinni być wdzięczni i szanować materialne oraz duchowe dziedzictwo kraju, który ich przyjmuje, a także szanować prawa tego kraju i uczestniczyć w ponoszeniu społecznych obciążeń .