Canadian Centre for Child Protection, organizacja z siedzibą w Winnipegu, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykorzystywaniu dzieci, podaje, że problem molestowania seksualnego uczniów przez nauczycieli nie znika. Według statystyk przygotowywanych przez centrum w ciągu ostatnich 17 miesięcy odnotowano 108 przypadków potwierdzonego lub domniemanego molestowania, w latach 1997-2017 – prawie 1300. Statystycznie ujawniany jest jeden nowy przypadek na tydzień, i jest to granica niemożliwa do przekroczenia już od 20 lat. Fałszywe oskarżenia uczniów zdarzają się bardzo rzadko.

Spośród wspomnianych 108 przypadków (po 1 stycznia 2018) w 36 podejrzani zostali skazani na mocy prawa karnego lub ukarani dyscyplinarnie. Duża część pozostałych spraw jest w sądzie.


PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU