Pod­su­mo­wa­nie, nasz komen­tarz do doma­ga­nia się przez Żydów repa­ra­cji wobec pań­stwa polskiego.