Podsumowanie, nasz komentarz do domagania się przez Żydów reparacji wobec państwa polskiego.