Nieobecności nauczycieli w roku szkolnym 2017-18 kosztowały ontaryjskie kuratoria 649 milionów dolarów. To ostatni rok szkolny, z którego są dostępne kompletne dane. Taka kwota pozwoliłaby na wypłacanie 1-procentowej podwyżki wszystkim pracownikom edukacji przez cztery lata.

W jeszcze wcześniejszym roku szkolnym, 2016-17, nauczyciele i inni pracownicy edukacyjni korzystali średnio z 12,19 dni zwolnienia. W 2017-18 liczba wykorzystywanych dni wolnych wzrosła średnio do 13,08, co podniosło kwotę strat wydziałów oświaty o 150 milionów dolarów.

Obecnie nauczycielom przysługuje 11 dni płatnego zwolnienia rocznie. Dodatkowe dni zwolnień okolicznościowych są negocjowane na poziomie lokalnym. Poza tym nauczyciel może skorzystać ze 120 dni zwolnienia z tytułu krótkookresowej niezdolności do pracy, podczas którego wypłacane jest 90 proc. wynagrodzenia. Według ministra nie wszystkie kuratoria wymagają przedstawienia zwolnienia lekarskiego, by pójść na „short term disability”. Pierwotnie zaświadczenia lekarskie były obowiązkowe. Minister Leece uważa, że trwające negocjacje z nauczycielami to dobry moment, by takie wymaganie przywrócić i zadbać o integralność systemu.

Ze zdaniem ministra nie zgadza się Ontario Secondary School Teachers Federation. Zdaniem związku nawet lekarze nie popierają wystawiania zwolnienia na jeden dzień nieobecności. To strata czasu i niepotrzebne obciążanie systemu opieki zdrowotnej.

Liczba wykorzystywanych dni chorobowych stale rośnie od 2012 roku. Wtedy to poprzedni rząd liberalny postanowił zmniejszyć limit przysługujący nauczycielom z 20 do 11 dni i zlikwidował możliwość przenoszenia niewykorzystanych dni na kolejne lata. Z raportu audytora generalnego z 2017 roku wynika, że w ciągu pięciu lat w niektórych kuratoriach wykorzystanie dni chorobowych wzrosło o około 30 proc. – z 9 dni w roku 2011-12 do 11,6 w roku 2015-16. W 2017-18 największe kuratorium w Kanadzie, Toronto District School Board, wydało 96,5 miliona dolarów na zastępstwa, gdy nauczyciele, dyrektorzy albo asystenci edukacyjni byli nieobecni z przyczyn zdrowotnych, osobistych lub religijnych. W Toronto District Catholic School Board było to 33,6 miliona. Kuratorium katolickie dodaje, że w pierwszych dwóch kwartałach roku szkolnego 2018-19 koszty zwolnień lekarskich wzrosły o 11,1 proc. Spadek liczby wykorzystanych dni chorobowych zaobserwowano w tym kuratorium tylko śród pracowników szkół średnich.