“Mienie bezdziedziczne” w prominentnej analizie Jerusalem Post – komentuje Andrzej Kumor.

Przypomnieć należy, że wielu byłych polskich obywateli -bez względu na wiarę i przynależność etniczną odzyskało majątek upaństwowiony przez komunistów w czasach po II wojnie światowej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Również istniejącym w dzisiejszej Polsce 9 gminom żydowskim nadano (bo trudno w tym wypadku mówić o “zwrocie”) majątek – głównie nieruchomości – po ponad 3000 gminach żydowskich istniejących w II RP wartości ok 7 – 9 mld USD. W niektórych wypadkach nadano majątek za który PRL wypłaciła w latach 60. odszkodowanie Żydom w USA.