Premier Justin Trudeau ogłosił we wtorek, że gubernator generalna Julie Payette przychyliła się do jego wniosku o odroczenie posiedzeń parlamentu do 23 września.

Zapewnił, że posunięcie to pozwoli jego rządowi na przedstawienie długoterminowego planu naprawy gospodarczej Kanady po pandemii i będzie okazją dla Izby Gmin do głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

Wotum nieufności zapoczątkowałoby wybory federalne.

Odroczenie Sejmu zawiesza również prace komisji parlamentarnych badających kontrowersje związane z grantem wolontariatu studenckiego WE Charity.