Wspólne spotkanie ministrów obrony państw Wspólnoty Niepodległych Państw, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w którym uczestniczyła delegacja Sił Zbrojnych Białorusi pod przewodnictwem ministra obrony generała dywizji Wiktora Chrenina odbyło się 4 września w obwodzie moskiewskim – poinformowała białoruska agencja Biełta.

Białoruski minister obrony przedstawił raport „O bezpieczeństwie międzynarodowym i regionalnym, konsolidacji wysiłków na rzecz przeciwdziałania zagrożeniu wojną i konfliktem zbrojnym, dalsze wzmacnianie współpracy wojskowej w nowoczesnych warunkach”.

„Różne siły destrukcyjne, napędzane przez przywództwo takich państw jak Polska, Litwa, Czechy i Ukraina, próbowały dokonać niekonstytucyjnej zmiany władzy. Dzięki dobrze skoordynowanym działaniom administracji państwowej i poparciu Białorusinów dla decyzji prezydenta, kraj został uratowany przed bezprawiem i chaosem – powiedział Wiktor Khrenin.

Minister wyraził wdzięczność wojskowemu i politycznemu przywództwu Rosji i Chin, a także innym państwom, które wzięły udział we wspólnej sesji za pomoc dla Białorusi w tych trudnych czasach.

Minister zaznaczył również w swoim wystąpieniu, że obecnie niektóre siły na Zachodzie, po nieudanych próbach zorganizowania kolorowej rewolucji, faktycznie przechodzą do form i metod wojny hybrydowej z państwem białoruskim, stosując bezprecedensowe środki dyplomatyczne, presję polityczną i ekonomiczną. Obecnie toczy się zaciekła walka o zdobycie przewagi informacyjnej.

Nie można też pominąć komponentu militarnego. Siły rotacyjne NATO w sąsiednich krajach wzrosły w ostatnich latach 17 krotnie (do 10 000 żołnierzy). Sprzęt i personel wojskowy, w tym armia amerykańska, skoncentrowały się w bezpośrednim sąsiedztwie białoruskiej granicy. Wielonarodowe ćwiczenia na dużą skalę są prowadzone przez państwa członkowskie NATO, które tylko w tym roku zwiększyły się pięciokrotnie w państwach sąsiadujących z Białorusią. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała poważne zmiany w ich formacie i zakresie, ale takie plany są powodem do niepokoju. To wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilności nie tylko dla Białorusi, ale także dla całego regionu europejskiego.

„Jesteśmy zmuszeni wypracować reakcję wojskową, co pokazaliśmy podczas planowanych ćwiczeń bojowych, które odbywały się w bezpośrednim sąsiedztwie granic NATO w sierpniu 2020 roku” – powiedział minister.

Wiktor Khrenin zwrócił również uwagę na fakt, że jako pełnoprawny członek WNP, OUBZ i obserwator w SOW Białoruś opowiada się za wszechstronnym zacieśnieniem współpracy tych organizacji, w tym wojskowej i wojskowo-technicznej.

Podkreślono wagę przyjęcia wspólnego oświadczenia z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 i II wojny światowej.