Podziękowanie dla sponsorów Centrum

Menedżer Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze Magda Pomorska dziękuje sponsorom, dzięki którym można było przeprowadzić konieczne prace i zaprasza do dalszych wspólnych działań.