Dlaczego model chiński zwyciężył

Demokracja jest systemem uzgadniania interesów w wąskich elitarnych gremiach. Poza nimi funkcjonuje jedynie jako system manipulacji. Dlatego dzisiaj model chiński jest tak atrakcyjny, że pozwala zrezygnować z udawania, pozwala pozbyć się tej fasady i usprawnić rządzenie – tak przynajmniej sądzą ci, którzy służą już nowemu porządkowi.