SZANOWNI PAŃSTWO, WYSTAWA „KAROL WOJTYŁA.NARODZINY” przygotowanej przez warszawskie CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II, jest wystawą biograficzną. Skierowana jest do tych, którzy pamiętają Jana Pawła II oraz tych, którzy urodzili się już po Jego śmierci.

Stowarzyszenie „Pamięć i Prawda”, które reprezentuję otrzymało zgodę oraz licencję na jej prezentację w Kanadzie po raz pierwszy. Ekspozycja składa się z plansz w języku polskim oraz angielskim i prezentuje najważniejsze momenty życia Karola Wojtyły, jego narodziny rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na czas w jakim urodził się i dorastał przyszły Papież, jak to ukształtowało najwybitniejszego z Polaków jako człowieka, jakich dokonywał wyborów i jak te wybory później wpłynęły na losy Polski i świata.

Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa Jego życia, osobowości i myślenia. On sam usiłował nauczyć nas, jak odnaleźć korzenie tego, co dla Polaków w Polsce i na świecie powinno być najważniejsze – poprzez „uważny powrót do pamięci i poczucia własnej tożsamości”.

Jan Paweł II zmienił Polskę, Europę i Świat, ale była to zmiana dokonana siłą Jego wiary i świętości. Słowa „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi „ były narodzinami wolności. Wolność w Polsce rodziła się na nowo w 1979 roku! Ta niezwykła moc, która płynęła z ust i serca Jana Pawła II była nie tylko mocą polityka, dyplomaty i działacza społecznego, ale mocą Świętego, który wbrew wszystkim uwierzył, że dobro i wartości nadprzyrodzone i powiew Bożego Ducha rzeczywiście są obecne w historii jednostek i całych Narodów.

Jego słowa „ Nie lękajcie się otworzyć przed Chrystusem drzwi różnych systemów politycznych i gospodarczych” były dobitnym przesłaniem, które pozwoliło w krótkim czasie uwierzyć światu, że jest wyjście z ciemności. Jan Paweł II uczył nas, że – „żaden człowiek nie może uchylić się od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżnić dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha”! Chcę zwrócić Państwa uwagę, że dla Jana Pawła II wolność zawsze była związana z głębszym wymiarem duchowym, a kultura w rozumieniu Jana Pawła II pozwoliła Narodowi Polskiemu zachować swoją tożsamość! „WOLNOŚĆ NIE ISTNIEJE BEZ PRAWDY ‘!!!

Wystawa jest okazją do wyrażenia wdzięczności i łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

2020-10-18
Janusz Bolesław Nowakowski, B.Sc. EE., MBA
President