7 listopada, 2020 roku odbyła się I edycja Konkursu Historycznego “Dzieje Polski” zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mississauga. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich lokalnych szkół polonijnych.

Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej w zakresie historii Polski wśród młodego pokolenia Polaków żyjących poza granicami kraju. Konkurs został zorganizowany z myślą o uczniach, których pasją jest zgłębianie wiedzy na temat dziejów ojczystych.

Nawiązując do  zbliżających się obchodów Święta Niepodległości, konkurs miał ponadto na celu  kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych Polaków, popularyzację wiedzy o polskich symbolach narodowych oraz wzmocnienie uczuć patriotycznych.

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID – 19, konkurs odbył się online przy użyciu aplikacji Zoom pod opieką techniczną pana Przemysława Pawluka. Do konkursu przystąpiło łącznie 21 uczniów  w trzech różnych kategoriach wiekowych. Uczniowie w grupach 5-osobowych odpowiadali na przygotowane pytania zgodnie z podanym w regulaminie konkursu zakresem materiału. Konkurs przebiegał na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się świetną znajomością historii Polski i bardzo dobrym przygotowaniem. Dla młodego pokolenia wiedza o przeszłości jako o korzeniach, z których wyrastają, jest bardzo ważna.

Znajomość historii Polski wiąże się z poznaniem ceny wolności, niepodległości, bohaterów narodowych, służby dla Ojczyzny. Historia bowiem uczy wdzięczności dla naszych przodków, szacunku do tradycji i poszanowania najwyższych wartości. Tym bardziej na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży z naszych szkół w konkursie historycznym.

Organizatorami konkursu były: prezes ZNP Mississauga Teresa Bielecka, Irena Stachnik, Bożena Szwed, Agnieszka Lepla i Sylwia Krupa. Regulamin konkursu i pytania dla każdej z grup opracowała Sylwia Krupa, koordynator konkursu. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej. Sponsorami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej (gry edukacyjne), Konsulat Generalny RP w Toronto (środki finansowe na nagrody dla zwycięzców), Rada Rodziców Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto (opłata platformy Zoom) oraz sklep polski  Wisla Delicatessen( słodycze).

Jury konkursu:

I Grupa Wiekowa:  Irena Stachnik, Bożena Pasierbek,  Renata Zapalska

II Grupa wiekowa:  Renata Zapalska, Lidia Lecka

III Grupa Wiekowa:  Bożena Szwed,  Agnieszka Lepla

Nad całością konkursu czuwała Prezes ZNP Oddział Mississauga, Teresa Bielecka.

 

Uczestnicy Konkursu:

I Grupa Wiekowa ( klasy IV- VI Szkoła Podstawowa)

Elena Saini

Jakub Opszański

Kacper Demczuk

Maja Plago

Weronika Wysokiński

Karolina Ola Zapert

Piotr Mirochna

Julia Paradny

Julia Sokołowska

Magdalena Nycz

Simon Mrozowski

Dariusz Kryza

Oliver Radoń

 

II Grupa Wiekowa (klasy VII – VIII Szkoła Podstawowa)

Adam Burek

Antoni Zając

Tomasz Święcki

 

III Grupa Wiekowa (Liceum)

Daniel Demczuk

Robert Zuchniak

Jacob Burek

David Makarczyk

Max Stanko

Zwycięzcami I Edycji Konkursu Historycznego zostali:

        I Grupa Wiekowa, klasy IV-VI

I-sze miejsce: Magdalena Nycz (Szkoła Polska im. M. Kopernika), Oliver Radoń (Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto)

II-gie miejsce: Ola Zapert (Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto), Maja Plago (Szkoła Polska im. M. Kopernika)

III-cie miejsce: Dariusz Kryza (Szkoła Polska przy Divine Mercy), Piotr Mirochna (Szkoła Polska im. M. Kopernika)

 

        II Grupa Wiekowa, klasy VII-VIII:

I-sze miejsce: Tomasz Święcki (Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto)

II-gie miejsce: Adam Burek (Szkoła Polska im. M. Kopernika)

III-cie miejsce: Antoni Zając (Szkoła Polska im. M. Kopernika)

 

 III  Grupa Wiekowa:

I-sze miejsce: Daniel Demczuk (Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto), Max Stanko (Polska Szkoła  Średnia przy John Cabot)

II-gie miejsce: David Makarczyk (Polska  Szkoła przy Parafii Św. Trójcy w Windsor)

III-cie miejsce: Jacob Burek (Polska Szkoła Średnia przy John Cabot)

Wyróżnienie: Robert Zuchniak (Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto)

 

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. Wszyscy zaś uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, butelki na wodę oraz słodycze.

Wręczenie nagród nastąpi po 16 listopada, br. Gratulujemy Laureatom Konkursu!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zainteresowanie historią Polski. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Organizatorzy Konkursu