Ukraińskie władze nie zgodzą się na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne specjalistów polskiego IPN na terenie Ukrainy do czasu odbudowy pomnika nagrobnego UPA na górze Monastyrz na Podkarpaciu w kształcie oczekiwanym przez stronę ukraińską – wynika z komunikatu ukraińskiego IPN wydanego po rozmowach między delegacjami obu Instytutów w Warszawie.

Jak podał w czwartek ukraiński IPN (dalej: UIPN), 3 grudnia w Polsce doszło do spotkania delegacji obu Instytutów Pamięci Narodowej – polskiego i ukraińskiego. Na czele delegacji stali szefowie obu instytucji – Jarosław Szarek i Anton Drobowycz.

Z komunikatu UIPN wydanego po czwartkowych rozmowach wynika, że strona ukraińska nie jest zainteresowana przeprowadzeniem prac ekshumacyjnych na górze Monastyrz, co proponował IPN, i oczekuje odnowienia pomnika na domniemanym grobie bojowników UPA w dawnym kształcie, czyli z nazwiskami pochowanych i napisem „Polegli za wolną Ukrainę”. Do tego czasu strona polska nie otrzyma pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie.

 

Kresy.pl / uipn.gov.ua