Życie kolejkowe, czyli akcja “Celebryta”

Kolej­ki w PRL a prze­ska­ki­wa­nie kolej­ki do “wyszcze­pia­nia” przez pol­skich cele­bry­tów — Czy to zapla­no­wa­na akcja promocyjna?