Prezydent wezwał ambasady i agencje amerykańskie, by „przewodziły siłą naszego przykładu”

Prezydent Joe Biden wydał “historyczne memorandum” zobowiązujące Stany Zjednoczone do promowania praw LGBTQ na arenie międzynarodowej.

Udostępnione publicznie w czwartek wieczorem Memorandum w sprawie promowania praw człowieka lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych, queer i interseksualnych na całym świecie zobowiązuje amerykańskie agencje działające za granicą „do zapewnienia, że ​​dyplomacja Stanów Zjednoczonych i pomoc zagraniczna promują i chronią prawa człowieka osób LGBTQI + ”.

Gdy zagraniczne rządy dążą do ograniczenia praw osób LGBTQI + lub nie egzekwują ochrony prawnej, przyczyniając się tym samym do powstania atmosfery nietolerancji, agencje zaangażowane za granicą rozważą odpowiednie reakcje, w tym wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi dyplomatycznych i pomocowych oraz, w stosownych przypadkach, , sankcji finansowych, ograniczeń wizowych i innych działań.czytamy w memorandum

Wzywa agencje do zwalczania kryminalizacji tożsamości lub zachowań LGBTQ, ochrony uchodźców LGBTQ i osób ubiegających się o azyl, zajmowania się łamaniem praw człowieka dotykających osoby LGBTQ i współpracy z podobnie myślącymi narodami i organizacjami międzynarodowymi w celu zwalczania dyskryminacji. Według Human Rights Watch istnieje obecnie około 70 krajów na całym świecie, w których obowiązują przepisy kryminalizujące związki osób tej samej płci między wyrażającymi na to zgodę osobami dorosłymi .

„ Polityką Stanów Zjednoczonych będzie dążenie do położenia kresu przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową lub cechy płciowe oraz przewodzenie siłą naszego przykładu na rzecz wspierania praw człowieka. osób LGBTQI + na całym świecie ”.

Biden ogłosił dyrektywę w czwartek w przemówieniu w Departamencie Stanu, w którym obiecał „ożywić nasze przywództwo w kwestiach LGBTQI i uczynić to na arenie międzynarodowej”.

Dodał, że USA „nie mogą sobie pozwolić na dalszą  nieobecność na światowej scenie”.

Notatka zawiera również apel o unieważnienie wszelkich zasad niezgodnych z jej dyrektywami, „w tym tych wydanych od 20 stycznia 2017 r. Do 20 stycznia 2021 r.”. Agencje mają 100 dni na poinformowanie prezydenta o postępach i zalecenie dodatkowych działań. Od czasu objęcia urzędu niecały miesiąc temu Biden uchylił już nałożony przez administrację Trumpa zakaz   służby wojskowej osób transpłciowych.