Wiel­ka Sobo­ta Toron­to, Mis­sis­sau­ga, Brampton

Świę­ce­nie pokar­mów w Wiel­ką sobo­tę w polo­nij­nych kościo­łach w Kana­dzie: św. Kazi­mie­rza w Toron­to, św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze i św. Euge­niusz de Maze­nod w Bramp­ton. Pomi­mo kło­po­tów i trud­no­ści pol­ska tra­dy­cja nie ginie.