Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o roz­pro­pa­go­wa­nie infor­ma­cji o projekcie.

 

Pety­cja w j. angielskim:
https://form.jotform.com/211054556208248

Pety­cja w j. polskim:
https://form.jotform.com/211047393199056

Syl­wia Krupa

Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto