Wyżsi kanadyjscy urzędnicy wojskowi przyznają , że wojsko “niewłaściwie zbierało informacje o Kanadyjczykach z zamiarem wykorzystania technik propagandowych przeciwko ogółowi społeczeństwa.

Raport z początku tego roku ujawnił, że wyżsi dowódcy wojskowi nadzorowali operację, która miała pozyskiwać informacji z mediów społecznościowych o zwykłych obywatelach w Ontario m.in. tych, którzy uczestniczyli w wiecach Black Lives Matter.

Dowódcy wojskowi przystąpili również do opracowania planu wykorzystania technik propagandowych stosowanych podczas wojny w Afganistanie, twierdząc, że jest to konieczne, aby powstrzymać obywatelskie nieposłuszeństwo Kanadyjczyków podczas pandemii koronawirusa.

Inne śledztwo wykazało, że oficerowie wywiadu wojskowego łamali różne zasady, gromadząc informacje z kont w mediach społecznościowych różnych członków społeczeństwa. Podobno  było to potrzebne aby pomóc oddziałom pracującym w domach opieki długoterminowej podczas pandemii. Utrzymywali, że nie było nic złego w tej inicjatywie, ponieważ zebrane informacje pochodziły z publicznie dostępnych kont mieszkańców Ontario w mediach społecznościowych.

W zeszłym roku wydział spraw publicznych Sił Zbrojnych Kanady uruchomił kontrowersyjny plan, który pozwoliłby oficerom wojskowych spraw publicznych wykorzystać propagandę do zmiany postaw i zachowań Kanadyjczyków, a także do zbierania i analizowania informacji z publicznych kont w mediach społecznościowych.
Plan został rozesłany do centrali Obrony Narodowej w formie szkicu i pozwoliłby personelowi przejść od tradycyjnych rządowych metod komunikowania się ze społeczeństwem do bardziej agresywnej strategii stosowania wojny informacyjnej i taktyk wywierania wpływu na Kanadyjczyków.

Według  Ottawa Citizen działania te łamały zasady nadzoru nad wojskiem, a zaangażowani urzędnicy nie mieli uprawnień do prowadzenia takich programów.

„Błędy popełniane podczas operacji krajowych i szkoleń podważyły ​​zaufanie publiczne do instytucji” – stwierdza dokument podpisany przez pełniącego obowiązki szefa Sztabu Obrony gen. broni. Wayne Eyre i wiceminister Jody Thomas.

„Obejmowało to prowadzenie IO (operacji informacyjnych) w kraju bez wyraźnego polecenia lub upoważnienia CDS/DM (Szef Sztabu Obrony/Wiceminister), jak również sporządzanie raportów, które wydawały się mieć na celu monitorowanie działań Kanadyjczyków”.

Wojskowe śledztwo w sprawie programu ujawniło plany kanadyjskiego dowództwa  aby zastosować techniki propagandowe w celu zniechęcenia do obywatelskiego nieposłuszeństwa.

„Zespoły wojskowe naruszyły wymagania, nie przeprowadzając oceny ryzyka przed podjęciem działań w Internecie i zebrały informacje o obywatelach Kanady bez naszego wyraźnego polecenia” – przyznali Eyre i Thomas.