Wpływ programu szczepień na populację ocenia się, biorąc pod uwagę zasięg szczepień, dowody na skuteczność szczepionki oraz najnowsze  wskaźniki Covid.

Do 19 września 2021 r. całkowite wyszczepianie w Anglii dla dawki 1 wyniosło 64,9% i 59,5% dla dawki 2. Zgodnie z założeniem programu, pokrycie jest najwyższe w najstarszych grupach wiekowych.

Na podstawie testów przeciwciał dawców krwi, 97,8% dorosłej populacji ma teraz przeciwciała przeciwko COVID-19 z infekcji lub szczepienia w porównaniu do 18,9%, które mają przeciwciała z samej infekcji. Ponad 95% dorosłych w wieku 17 lat lub starszych ma przeciwciała z infekcji lub szczepienia.

źródło :COVID-19 vaccine surveillance reports (weeks 19 to 38)

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-surveillance-report

 


 

The impact of the vaccination programme on the population is assessed by taking into
account vaccine coverage, evidence on vaccine effectiveness and the latest COVID-19
disease surveillance indicators. Vaccine coverage tells us about the proportion of the
population that have received 1 and 2 doses of COVID-19 vaccines. By 19 September
2021, the overall vaccine uptake in England for dose 1 was 64.9% and 59.5% for dose
2. In line with the programme rollout, coverage is highest in the oldest age groups.

We present data on COVID-19 cases, hospitalisations and deaths by vaccination status.
Based on antibody testing of blood donors, 97.8% of the adult population now have
antibodies to COVID-19 from either infection or vaccination compared to 18.9% that
have antibodies from infection alone. Over 95% of adults aged 17 or older have
antibodies from either infection or vaccination.