W prze­ci­wień­stwie do Kolum­bii Bry­tyj­skiej, Onta­rio i Quebec posta­no­wi­ły nie wpro­wa­dzać przy­mu­su szcze­pień dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia — donie­sie­nia te w kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie komen­tu­je Andrzej Kumor

Reklama